OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag startet rettssaken mot den ekstreme islamisten Mohyeldeen Mohammad. Han er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant og nestleder i Venstre (V) Abid Raja.

Kort tid før retten ble satt bekreftet advokat Brynjar Meling at den tiltalte ikke kom til å møte, og saken ble utsatt.

Fornærmede Raja tordner mot islamisten.

- Ekstremister som Mohammad eier verken skam eller mot til å stå til rette for sine handlinger. De undergraver samfunnet, og forsøker å unndra seg å stå til rette, sier Raja til Nettavisen.

- Jeg skulle egentlig vært i London med utenrikskomiteen i dag og i morgen, men måtte avlyse min deltakelse på grunn av rettssaken. Dette påvirker min arbeidshverdag som politiker. Jeg hadde sett frem til å bli ferdig med saken, og at ekstremisten fikk sin straff som fortjent.

- Ussel og feig ekstremist

I retten kom det frem at den tiltalte islamisten trolig befinner seg i Marokko. Elektroniske spor viser at han skal ha gjort et mindre kontantuttak i en minibank i Marokko.

Rettssaken blir nå forsøkt berammet 13. - 19. november.

- Han er en ussel og feig ekstremist. Om han virkelig har reist ut av landet kan han like gjerne forbli vekke. Jeg og vi i Norge lever godt med at han aldri returnerer, tordner Raja.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Mohammad hadde opprinnelig fått advokat Solveig Høgtun som sin forsvarer, men gjorde det klart at han ønsket å bytte til Brynjar Meling. Den profilerte advokaten sa til Nettavisen at Mohammad bare var blitt kjent med rettssaken gjennom media, og dermed ikke var lovlig stevnet.

- Han visste ikke om at det skulle være noen rettssak, og leste om dette gjennom media, sa Meling.

- Jeg registrerer Rajas uttalelser, og setter stor pris på at han tar til motmæle og således benytter sin ytringsfrihet på samme måte som min klient bruker sin. Hans karakteristikker av min klient bidrar også til å kaste lys over hvor grensen for ytringer skal trekkes, da denne grensen er kontekstuell, og påvirkes både av hvordan sender og mottaker ellers ytrer seg.

Aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, kommer med følgende stikk til den tiltalte ekstremisten.

- Hvis du har rent mel i posen så hadde du vel møtt opp ...

- Skitne svin

Søndag var Nettavisen i kontakt med en person som i en årrekke har brukt samme telefonnummer som Mohammad. Personen ville ikke svare på hvem han var, men hevdet han ikke var den tiltalte ekstreme islamisten.

Personer i det islamistiske miljøet bruker samme telefonnummer som Nettavisen har på Mohammad.

Øvre strafferamme for trusler mot medlemmer av Stortinget er ti års fengsel. Dersom aktoratet tenker å legge ned påstand om straff i mer enn ett år kan det ikke idømmes fraværsdom, ifølge norsk lov.

I mindre alvorlige saker er det vanlig med fraværsdommer.

Truslene fra Mohammad kom først på SMS til Raja i september 2016, hvor han blant annet skrev:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam (helvete, red. anm.), din uoppdratte kafir (vantro, red. anm.) hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

Mohammad publiserte også en video på YouTube hvor han forsvarte SMS-ene han hadde sendt til Raja. Stortingspolitikeren offentliggjorde selv meldingene på Twitter.

Advokat fjernet fra saken

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at Mohammads oppnevnte forsvarer, Sulman Hussain, ble tvangsfjernet fra oppdraget.

Årsaken er at retten ikke anså ham som skikket for oppdraget. Da Hussain var jusstudent forsøkte han ved ett tilfelle å få ut informasjon i en straffesak som var under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Les også: Advokat tvangfjernet fra trusselsak med Abid Raja grunnet terrordømt bror

Dette var i strid med hans arbeidsinstruks, og hva som er vanlig at jusstudenter skal gjøre.

Statsadvokat Frederik G. Ranke mente også det ikke var gunstig at Sulman Hussain var forsvarer i saken fordi hans terrordømte og profilerte bror, Ubaydullah Hussain, er et sentralt vitne.