Advarer mot EUs postdirektiv

Foto: Johannessen, Sara (SCANPIX)

SV-leder Kristin Halvorsen og Ole Christian Øverland i Postkom advarer mot EUs nye postdirektiv.

01.08.09 16:30

Felles front for lik porto!

- Dette direktivet vil true ordningen med lik brevporto over hele landet. Det er det slaget står om, sier SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Vi ber regjeringen om å gå i dialog med EU om denne saken, sier forbundsleder Ole Christian Øverland i Postkom. Han leder LO-forbundet som blant annet organiserer 14.000 ansatte i Posten Norge.

- Hvis EU-direktivet innføres i Norge, kan vi risikere at posten bare bringes ut annenhver dag i store deler av landet, sier Øverland.

Brevportoen
EUs nye postdirektiv vil medføre at Posten Norge mister eneretten til ombæring av alle brev under 50 gram. Ifølge Øverland er det bare denne eneretten som i praksis gjør det mulig å opprettholde ordningen med enhetsporto i Norge, altså at det koster det samme å sende et brev fra Lindesnes til Nordkapp som mellom to bydeler i Oslo.

- Hvis det blir fri konkurranse på pris, så vil systemet med lik brevporto forsvinne. Jeg stiller meg svært tvilende til at det norske staten vil bla opp mange milliarder for å dekke opp disse kostnadene. I tillegg er det tvilsomt at EU vil godta en slik subsidiering av Posten Norge, sier Øverland.

Han anslår at hvert brev må subsidieres med tre-fire kroner dersom konkurrenter slipper inn og får ta markeder i de befolkningstunge områdene av landet.

Distriktene
- Posten skal gå med post og ikke med overskudd, sier Kristin Halvorsen. Hun mener det er viktig at folk kan bo og arbeide i hele landet.

- Da må vi ha et godt servicetilbud og god postlevering over hele landet. Dette er spesielt viktig for næringslivet i distriktene, sier SV-lederen.

Hun mener at Norge bør reservere seg mot EUs nye postdirektiv og lover å presse Arbeiderpartiet på denne saken hvis det blir mye regjeringsforhandlinger etter valget.

- Dette er en viktig sak for SV, sier Halvorsen.

Ønsker dialog
Hun mener at Norge har gode kort på hånda og håper i første omgang på en god dialog med EU om saken.

- Vi vant jo til slutt fram overfor EU når det gjaldt spørsmålet om å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Postdirektivet dreier seg om en tilsvarende sak, sier hun.

- Enhetsportoen er indrefileten i dagens gode norsk postsystem. Den skal vi beholde, sier Halvorsen.

Hun mener kampen mot postdirektivet også er en kamp for å unngå sosial dumping i form av dårligere arbeids- og lønnsvilkår pluss svekkede pensjonsordninger.

Dårligere kvalitet
- Personalkostnadene utgjør to tredeler av utgiftene i postsystemet. I Nederland og Tyskland ser vi grelle eksempler på hvordan konkurranse har svekket de postansattes vilkår. Og så ser vi at kvaliteten på tilbudet blir mye dårligere, supplerer Øverland.

Det nye postdirektivet skal tre i kraft 1. januar 2011, men flere land har fått utsettelse på ordningen.

- Det gjelder blant andre Hellas, som kan vise til store geografiske utfordringer og spredt bosetting. Det er argumenter som også Norge kan bruke, sier Øverland. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.