Gå til sidens hovedinnhold

Advokat dømt for mishandling

En advokat er dømt til 90 dagers betinget fengsel og 25.000 kr i oppreisning til sin sønn for mishandling.

Mannen ble i Bergen tingrett frifunnet for mishandling av sin samboer, men ble dømt for å ha mishandlet og truet sin sønn.

Advokaten ble dømt til å betale sin sønn 25.000 kroner i oppreisning, samt 5000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 15.000 kroner.

Den betingende dommen betyr at mannen slipper å sone fengselstraff, og blir gjort med en prøvetid på to år.

Ville ha ni måneders fengsel

Aktor i saken, politiadvokat Kjetil Kalvik ved Hordaland politidistrikt, la under rettssaken ned påstand om ni måneders ubetinget fengsel for advokaten.

- Jeg tar til etterretning at retten har frifunnet vedkommende for de to punktene som går på samboeren, men det blir opp til statsadvokaten om dommen vil bli anket, sier Kalvik til TV 2 Nettavisen.

Bergen tingrett fant at forholdene under tiltalepunktet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter mot advokatens samboer, var foreldet.

På det andre punktet, som gikk på mishandling av samboeren, kom retten til at advokaten måtte frifinnes.

- Retten finner at vurderingen her må bli en annen i forhold til sønnen. N.N. (samboeren red.anm.) er voksen og kan ta vare på seg selv, mens et barn er avhengig av at foreldrene tar ansvar for dem, skriver Bergen tingrett i dommen.

Frem for Tilsynsrådet

Dommen mot mannen kan bety slutten for hans karriere som advokat.

Daglig leder for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Hege Bjølseth, sier dommen mot mannen trolig ender opp på deres bord på neste møte.

- Jeg vil nå sørge for at vi får dommen, og vi vil måtte lese den og vurdere saken derfra. Jeg vil likevel anta at saken vil bli lagt frem førstkommende møte 6. november, sier Bjølseth til TV 2 Nettavisen.

- Hvis dommen ikke er rettskraftig innen den tid, så kan det bli aktuelt å vurdere realitetsbehandling av spørsmålet om suspensjon. Hvis dommen er rettskraftig, kan det være bli et spørsmål om tilbakekallelse av bevilling, eller en annen konsekvens - som irettesettelse eller advarsel, sier Bjølseth.

Hun sier det er relativt sjeldent at advokater blir domfelt for alvorlige forhold.

- Det er enda sjeldnere at det går på vold og trusler, sier Bjølseth til TV 2 Nettavisen.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar