OSLO (Nettavisen): Farida var fem år gammel da hun kom som flyktning til Norge med moren i 2011. I februar 2015 ble familien hennes tvangsreturnert til Afghanistan. Farida selv hadde aldri bodd der før. Etter flere rettsrunder, har Høyesterett nå forkastet anken fra Utlendingsnemnda (UNE) og slått fast at det var feil å frata Farida og moren oppholdstillatelsen de hadde i Norge.

Farida-saken ble et symbol på den omstridte returpraksisen og skapte engasjement både i familiens nærmiljø og i Stortinget.

- Jeg tror folk oppfatter det som urimelig at vi sender barn som har kommet hit tilbake til internflukt, sa daværende stortingsrepresentant Trine Skei Grande fra Venstre da Stortinget i november i fjor debatterte returstans til Afghanistan.

- Dette gir håp for flere barn i Faridas situasjon. Vi mener Afghanistan ikke er et trygt land å returnere barn til, sier Redd Barna i en uttalelse.

Jubel hjemme i Dokka

Blant venner, tidligere klassekamerater og støttespillere på Dokka sto jubelen i taket, skriver Oppland Arbeiderblad. I Kabul i Afghanistan sitter Farida selv og håper at dette betyr slutten på oppholdet der og at hun får komme tilbake til Norge.

Hadde hun vært i Norge nå ville hun ha gått i 7. klasse.

Forventer at UNE omgjør vedtaket

Advokat Vera K. Vikki hos Humlen Advokater sier til Nettavisen at hun forventer at norske myndigheter nå omgjør det negative vedtaket som sendte familien ut av landet.

- Det som nå er slått fast er at vedtakene som foreligger er ugyldige. Vi mener at oppholdstillatelsen aldri skulle vært tilbakekalt. Nå forventer vi at man går tilbake til den situasjonen som var før dette skjedde, altså at Farida får oppholdstillatelse i Norge, sier Vikki.

Siden Høyesterett forkastet anken fra UNE, må de nå vurdere saken på nytt. Vikki mener UNE da er bundet av de vurderingene som er gjort i lagmannsrett og Høyesterett.

- Jeg kan vanskelig se noen annen løsning enn at det negative vedtaket omgjøres. Den feilen som er gjort må repareres, sier Vikki.

Har snakket med Farida

Hun forteller at hun har snakket med Farida og moren og sier de er veldig glade og at de håper det ikke blir flere skuffelser.

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes uttaler til Oppland Arbeiderblad at Utlendingsnemnda nettopp har fått dommen, og at de trenger tid til å studere den nærmere. Hun gir likevel noen korte kommentarer.

- UNE fikk medhold i det som var grunnen til at vi anket. Høyesterett dømte ikke mot oss fordi en enslig mor mistet oppholdstillatelsen da far kom etter, men de mente vi også skulle ha vurdert om situasjonen på hjemstedet deres hadde endret seg til det bedre over tid, sier hun.

UNE: - Høyst usikkert

UNE ser at de nå må behandle saken på nytt og fatte et vedtak som er i tråd med vurderingene fra Høyesterett.

- Om det nye vedtaket betyr at familien får komme tilbake til Norge eller ikke er høyst usikkert. Det kan vi ikke svare på før det nye vedtaket foreligger. Vi vet ikke når det nye vedtaket vil foreligge, men det vil kunne ta noen uker, sier hun til avisa.