Gjermund Cappelen satt på toppen av et kriminelt nettverk han selv hadde skapt, og han solgte narkotika for mellom en og to milliarder kroner, sier aktor i Oslo tingrett.

Les også: Eirik Jensen erklærte seg ikke skyldig

Aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, startet mandag formiddag sitt innledningsforedrag i korrupsjons- og narkotikasaken mot Gjermund Cappelen og tidligere polititopp Eirik Jensen.

Politiet har tatt beslag i store summer og verdier hos Cappelen, men mener at det finnes mer penger.

– Det er naivt å tro at det vi har funnet, er alt som er igjen, sier han. Aktor sier at det er funnet spor av penger i utlandet, men at det har vært vanskelig å nøste i dette.

Dette avviser Cappelen, som hevder at pengene som er funnet og beslaglagt, er alt som er igjen.

– Aldri betalt skatt

Alfheim startet sitt innledningsforedrag med å vise til at Gjermund Cappelen kun har hatt to vanlige jobber i sitt liv, som avisbud og for Statens vegvesen, henholdsvis som 15- og 16-åring på 1980-tallet.

– Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokaten, som også opplyste at Cappelen har tjent store summer gjennom sin kriminelle virksomhet.

– Vi vil søke å bevise at han har drevet sin virksomhet sammen med mange, i lang tid, sa han.

– Gjermund Cappelen har ikke operert alene. Han har befunnet seg på toppen av et kriminelt nettverk han selv har skapt, sa statsadvokaten.

Navnga Jensen i 2014

Etter rundt to måneder i varetekt fortalte Gjermund Cappelen politiet om Eirik Jensen i januar 2014. Aktor Alfheim mener Cappelen ikke er utsatt for utilbørlig press, eller at trusler eller hevnønsker ligger bak det faktum at han snakket Jensen inn i saken.

Påtalemyndigheten har heller ingen holdepunkter for å mene at Cappelen er en lystløgner eller at det er psykiatri inne i bildet, sa Alfheim, som minnet om at det er alvorlig å snakke uskyldige personer inn i straffesaker.

Aktoratet har også lagt opp til full bevisførsel av alle punktene i tiltalen mot Cappelen om innførsel av hasj etter at forsvarerne ifølge Alfheim har forsøkt å så tvil om Cappelen har smuglet så mye som påtalemyndigheten mener.

– Det vil også ha betydning for straffutmålingen om Cappelen hadde en politimann ved sin side som beskyttet nettverket og innførselen, sa han.

Bak aktor står en rekke røde og blå permer, som retten vil bli godt kjent med i månedene som kommer. En rekke aktører er med i saken, og mange av dem vil vitne, opplyste Alfheim.

I alt skal det være meldt inn 203 vitner i den fem måneder lange rettssaken.

- All kommunikasjon er med

I bevisførselen i saken mot eks-politimannen Eirik Jensen og hans medtiltalte Gjermund Cappelen er all kommunikasjon mellom de to tatt med, ifølge aktor.

- Ikke noe er utelatt, sa statsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

Dokumentasjonen om kontakten i nettverket som Cappelen skal ha bygget opp, er samlet i tidslinjer som til sammen fyller to permer. I tidslinjene er etterforskningen fra Asker og Bærum politidistrikt og Spesialenheten for politisaker slått sammen.

Tidslinjene inneholder informasjon om blant annet SMS-er mellom ulike personer i nettverket, eposter, reiser, bomstasjonspasseringer og kontantinnskudd og -uttak.

Også informasjon om Eirik Jensen fra politiets interne rapporteringssystem «Indicia» er tatt med.

Et telefonnummer som slutter på -58 står sentralt i saken, særlig gjennom kjøp av narkotika. En mann er i en tingrettsdom i Asker og Bærum dømt knyttet til dette, men har anket dommen til lagmannsretten.

I tillegg er telefonnummeret til en person som omtales som «Mr. Good» bestridt. Ifølge påtalemyndigheten er «Mr. Good» identisk med Eirik Jensen. (©NTB)

Les også: Eirik Jensen erklærte seg ikke skyldig

Les også: Alt om Jensen/Cappelen-saken

Følg NTBs direktedekning av rettsaken her: