Til sammen er nå minst 14 amerikanske statsborgere bosatt i kommunen i forbindelse med etterretning, melder NRK.

Det er inngått leiekontrakter av boliger for mulig leie i minst tre år, og barna har begynt på skole. Militærfamiliene fra USA har bosatt seg i Vardø for å oppføre en ny etterretningsradar. Vardø ligger bare 28 kilometer fra Russland, nært de viktigste militære anleggene i landet på Kolahalvøya.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten bekrefter stasjoneringen.

– I forbindelse med oppgradering av Globus-systemet vil det være behov for at teknisk personell fra USA i perioder er til stede for å foreta installasjon, sier hun til NRK.

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole venter reaksjoner fra Russland.

– I prinsippet er det slik at alt som avviker fra et kjent mønster, vil bli oppfattet som en provokasjon og et avvik. Altså det som ikke følger de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og som bryter med de forutsigbare signalene som Norge sender til Russland.

Han mener det ikke er god norsk politikk å tillate amerikansk bosetting i Vardø.

– Jeg tror det beste hadde vært å sende norske operatører til USA for opplæring der, slik at de kunne ha gjort jobben. Det ville både Russland, USA og Norge vært tjent med, sier Heier.

(©NTB)