– Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte, skriver Kriminalomsorgen i en pressemelding tirsdag.

Overføringen vil gjennomføres i nær fremtid, men Kriminalomsorgen skriver at de av sikkerhetsmessige årsaker og personvernhensyn ikke kan opplyse noe konkret om tidspunkt for overføringen.

I Skien siden 2013

Breivik ble flyttet til Telemark fengsel i Skien høsten 2013, der han er isolert i en egen avdeling der han disponerer tre celler. Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn det Breivik soner under i Skien.

Hans advokat, Øystein Storrvik, har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

En mil unna Utøya

Ringerike fengsel har i likhet med Telemark fengsel Skien avdeling en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Domfelte vil dermed få tilsvarende soningsforhold som han har hatt fram til nå.

Ringerike fengsel ligger ved Tyrifjorden, der også Utøya ligger. Det er omtrent en mil i luftlinje mellom fengselet og øya der Breivik drepte 69 personer i 2011.

Kriminalomsorgen skriver at støttegruppa etter 22. juli er informert om flyttingen.

De understreker også at de som hovedregel ikke offentliggjør informasjon knyttet til person eller sak, men har, etter en konkret vurdering, valgt å gjøre et unntak i denne anledningen fordi 22. juli-saken er spesiell i norsk sammenheng.

De vil ikke kommentere saken ut over det som står i pressemeldingen.

Soningsforhold ble tema under rettssak

I forrige uke avslo Telemark tingrett Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse, etter at minstetiden på ti år av forvaringsstraffen på 21 år hadde løpt ut.

Under rettssaken, som ble avholdt i gymsalen i Skien fengsel, ble soningsforholdene til Breivik i fengselet et tema.

– Hvis en person behandles så dårlig at han blir farligere og farligere under soningen, så slipper han aldri ut. Da vil myndighetene forsterke sin argumentasjon om at han må holdes i forvaring. Det er et paradoks i alle forvaringssaker, sa forsvarer Øystein Storrvik.

Breivik har tidligere saksøkt staten fordi han mente at soningsforholdene var et brudd på menneskerettighetene. Storrvik forbereder nå sammen med Breivik et nytt søksmål.

– Breivik soner i dag under veldig statiske forhold med isolasjonspreg, og derfor vil vi prøve dette spørsmålet for retten på nytt, sa Storrvik til NTB i forrige uke.