Tingretten skriver at det rett og slett er vanskelig å tro på at Breivik selv tror på det han forklarte da begjæringen om prøveløslatelse var oppe for retten for to uker siden.

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år i forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011. Han påsto at han nå tar avstand fra vold, men sa at han ville kjempe for nasjonalsosialistiske verdier på fredelig vis dersom han ble sluppet ut.

Retten avviser dette og slår fast at det er betydelig risiko for at Breivik vil kunne falle tilbake til atferden som førte til at han begikk terrorhandlingene i 2011, hvis han løslates nå.

– Forvirret og forstyrret

– Tiltalte har begått forbrytelser som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Han benyttet ekstrem vold som virkemiddel for å nå egne politiske mål. Retten er ikke i tvil om at tiltalte også i dag har evnen til å begå nye alvorlige forbrytelser som kan utsette andre for fare, skriver domstolen.

Etter Breiviks forklaring har flere igjen stilt spørsmål ved hans psykiske helse. Også tingretten kommer inn på dette.

– Tiltalte fremstår som åpenbart forstyrret og med en tankeverden som det er vanskelig å trenge inn i for andre, skriver dommerne og legger til at Breivik fremsto forvirret med storhetstanker om seg selv.

Anket med en gang

Det skulle bare gå få minutter fra dommen ble kjent tirsdag ettermiddag, til meldingen om at Breivik anker dommen kom. Hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sier til NTB at klienten bare benytter seg av en rett han har.

– Han har en rett til å få saken overprøvd i lagmannsretten, og den retten har han valgt å benytte seg av, sier Storrvik som gikk gjennom hovedpunktene i dommen fra Telemark tingrett sammen med Breivik tirsdag ettermiddag.

En ankesak om prøveløslatelse, dersom den tillates behandlet av et ankeutvalg, vil gå for Agder lagmannsrett.

Ventet anke

Aktor Hulda Karlsdottir sier til NTB at hun ikke er overrasket over at Breivik anker dommen. Selv sier statsadvokaten at hun er godt fornøyd med dommen fra Telemark tingrett som hun beskriver som kort, men velbegrunnet og med klare premisser.

At Breivik selv, straks etter at utfallet av rettssaken ble kjent, kunngjorde at han anker dommen, var statsadvokaten forberedt på.

– I denne saken var jeg forberedt på dette. Nå vil vi avvente anken og støtteskrivet, så vil vi vurdere videre hva som skal gjøres, sier Karlsdottir.

Under den tre dager lange rettssaken inne i det toppsikrede Telemark fengsel i Skien hadde statsadvokaten referert terrordommen fra 2011 og nevnt alle ofrene for Breiviks angrep. Retten fikk høre om de 77 som ble drept og de mange som ble skadd i angrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya.

– Fortsatt farlig

I dommen vises det også til at Breivik fortsatt har evnen til å planlegge og at han i retten har vist stor impulskontroll og at han kan handle målrettet.

Det avgjørende aspektet for vurderingen av Breiviks begjæring har altså vært at dommerne mener Breivik fortsatt er farlig.

I rettssaken forklarte også psykiater Randi Rosenqvist seg som et vitne innkalt av aktor. Hun uttalte at Breivik ville falle gjennom i samfunnet hvis han ble prøveløslatt, at han hadde store og muligens uløselige problemer og at det var fare for at han igjen kunne begå vold.

Retten skriver imidlertid at folks rettsfølelse vil kunne bli et relevant vurderingstema i spørsmål om prøveløslatelse av Breivik i framtida, selv om det ikke var avgjørende i denne runden.

– Samme Breivik

For åpne kameraer og med presse til stede forklarte Breivik at han ikke bar ansvar for terrorangrepet, men at han var hjernevasket, da saken ble behandlet i retten. I dress og utstyrt med plakater med høyreekstreme budskap, stilte han seg hver morgen opp for fotografene før retten ble satt.

Retten viser i dommen til at Breivik ikke viste tegn til anger, men at han kom med en forklaring om at han kun adlød ordre.

Aktor slo også fast at det var den samme Breivik som hadde utført angrepene, som nå ba om å bli prøveløslatt. Hun omtalte Breiviks forklaring og oppførsel i rettssaken som et PR-show.

Ny rettsprosess

Storrvik anførte i sin prosedyre at soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse. Han advarte mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.

Dette tok imidlertid retten ikke stilling til i dommen.

Etter at dommen falt tirsdag opplyser advokaten at han sammen med Breivik er i ferd med å forberede et nytt søksmål mot staten om soningsforholdene.

– Parallelt med ankesaken vil vi jobbe med et eget søksmål om soningsforholdene. Breivik soner i dag under veldig statiske forhold med isolasjonspreg, og derfor vil vi prøve dette spørsmålet for retten på nytt, sier Øystein Storrvik til NTB.

(©NTB)