RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Anette Horstmann mistet legelisensen etter 23 tilsynssaker

Tidligere lege Annette Horstmann, som nå jobber på et kjøkken, kjemper for å få tilbake legelisensen.
Tidligere lege Annette Horstmann, som nå jobber på et kjøkken, kjemper for å få tilbake legelisensen. Foto: Bjørn Tore Ness (Namdalsavisa)
Sist oppdatert:
Nå starter hun alternativ behandling.

LUND: – Jeg må ha noe å leve av og tjene penger, forklarer 58-åringen til Namdalsavisa.

Annette Horstmann er spesialist i gynekologi, fødselshjelp og allmennlege. Hun har 25 års legeerfaring og er sykepleierutdannet. Nå står hun på kjøkkenet på kafeen/storkiosken på fergeleiet på Lund – for å tjene til livets opphold.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FRA LEGE TIL BURGERSTEKER: På kjøkkenet på Lundstua freser det godt på platene. Tidligere lege Annette Horstmann steker hamburgere, mens hun venter på svar på klagen etter at hun ble fratatt autorisasjonen som lege for to måneder siden.

Sint og overrasket

Slik er hverdagen blitt for den tyskfødte kvinnen siden Statens helsetilsyn 15. april tilbakekalte autorisasjonen hennes som lege, og konkluderte med følgende: «Du er uegnet til å utøve virksomhet som lege forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og grove pliktbrudd.»

– Da jeg leste vedtaket, ble jeg sint, overrasket og deprimert. Jeg føler meg maktesløs og rettsløs. Jeg vet at det ikke er sånn som det står i vedtaket. Det vet mine pasienter også. Likevel føles det som om jeg stanger hodet i veggen, sukker Horstmann.

Hun mener rabalderet startet da hun våren 2013 søkte om 30 prosent permisjon fra fastlegestillinga i Nærøy for å bygge opp en gynekologisk spesialpraksis i Namsos.

Permisjon ble først innvilget, men kommunen endret mening. Hun fikk ikke videreføre den.

Kommunen vek heller ikke etter for noe press fra pasientene.

23 tilsynssaker

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottok i tidsrommet 22. februar 2012 til 26. mars 2014 14 bekymringsmeldinger vedrørende legens virksomhet. På bakgrunn av meldingene opprettet Fylkesmannen 13 tilsynssaker, viser vedtaket som NA har fått innsyn i.

Fylkesmannen oversendte sakene til Helsetilsynet 15. april 2014.

Etter 26. mars 2014 mottok Fylkesmannen ti nye bekymringsmeldinger. De første ni ble oversendt til Helsetilsynet 9. mai 2014. Den siste bekymringsmeldinga ble oversendt til Statens helsetilsyn 11. juni 2014.

– Hvor mange av klagene er fra pasienter?

– Ingen, ifølge fylkeslegen som jeg har snakket med. Kun fra andre leger og apotek, sier Horstmann.

Annette Horstmann levnes liten ære i vedtaket.

■ Helsetilsynet har gått igjennom pasientjournaler for å undersøke om hun hadde skrevet ut mer vanedannende midler enn forsvarlig. Tilsynet mener at flere av hennes rekvirering av vanedannende legemidler er å anse som uforsvarlig virksomhet.

«Kolleger føler at du har bidratt til å rekruttere til og vedlikeholde et misbrukermiljø i Namdalen, hvor avhengige pasienter nå ser ut til å søke seg til deg. Din legevirksomhet har, etter deres erfaring, gjort det vanskelig for de øvrige legene i området å ivareta forsvarlig foreskriving etter Nasjonal faglig veileder om vanedannende midler ... De erfarer at du konsekvent ikke følger nasjonale standarder for legevirksomhet og journalføring, og at du mangler selvkritisk lys på egen praksis. Etter mange års forsøk på samarbeid med deg, opplever de at du er lite mottakelig for veiledning eller tilbakemelding fra andre kolleger.»

Sykehuset Namsos har gjentatte ganger returnert henvisninger fra Horstmann «fordi de er for mangelfulle».

Helsetilsynet viser i vedtaket til at det også har kommet kritikk av hennes virksomhet fra det lokale apoteket, fra Nav, arbeidsgivere og fra hjemmesykepleien.

– De legger det fram som om jeg er ukritisk, farlig med medisiner og langer. Det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg har aldri skrevet ut store mengder, men kun til pasientens eget forbruk, ut ifra medisinering pasientene har fått fra andre leger, svarer Horstmann og mener å kunne dokumentere det.

– Flere sluttet hos Annette – misfornøyd fordi ikke fikk nok medikamenter, tilføyer Lene Grydeland, mangeårig samarbeidspartner og sykepleier.

■ Helsetilsynet har kommet fram til at flere av hennes pasienter med tegn til alvorlig sykdom har fått uforsvarlig oppfølging og behandling av henne, i tillegg til at hun på flere sentrale områder for en allmennlege har utvist grov mangel på faglig innsikt. Horstmann avviser det og legger fram eksempler.

■ Helsetilsynet har kommet fram til at det foreligger uforsvarlig virksomhet og/eller grov mangel på faglig innsikt i hennes oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Horstmann avviser det og legger fram eksempler.

■ Helsetilsynet har etter en samlet vurdering, hvor vi blant annet legger særlig vekt på at hennes mangelfulle journalføring flere ganger er blitt tatt opp med henne, kommet til at legens brudd på kravene til journalføring er å anse som grove brudd på pliktene i helsepersonelloven §§ 39 og 40.

– Jeg hadde en del språklige utfordringer da jeg kom til Norge i 2009. Men etter hvert har jeg blitt bedre i norsk, og har prøvd å forbedre journalføringa, sier Horstmann om det eneste punktet hun er villig til å ta selvkritikk på.

– Ikke tatt livet av noen

«Du har sviktet på områder som er helt grunnleggende for å kunne drive forsvarlig allmennlegepraksis, og saken viser en så gjennomgående svikt», skriver Helsetilsynet blant annet i sin vurdering av om autorisasjonen som lege skal tilbakekalles.

– Jeg har ikke tatt livet av noen, ikke kappet foten av noen, ikke hatt noen feilbehandling eller stilt feil diagnose. Likevel framstilles jeg som en farlig lege, sier hun.

– Annette tok kontakt med Legeforeningen. De fastslo at hun ikke har gjort noe grovt. Men det er antallet registrerte saker som har gjort at Helsetilsynet ble tvunget til å ta affære, sier Lene Grydeland.

Horstmann kjenner seg overhodet ikke igjen i bildet som tegnes av henne i vedtaket.

Men hun og hennes mangeårige samarbeidspartner, Lene Grydeland, mener Helsetilsynet bruker vitnesbyrd fra personer som kommer med udokumenterte påstander.

– Vi har dokumentert veldig mye og skrevet svar til Helsetilsynet og fylkeslegen. Men ingenting av det har kommet fram i Helsetilsynets vedtak, sier Grydeland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

TAR TIL MOTMÆLE: Annette Horstmann (til høyre) mistet legelisensen 15. april. Nå jobber hun og sykepleier Lene Grydeland hardt for å få den tilbake.

I ei stor pappeske henter de fram dokumentasjon som de mener kan motbevise mye av det som har ført til at hun mistet lisensen.

– Hvorfor anmeldte de meg ikke for disse sakene to-tre år før? Ble jeg plutselig en dårlig, uforsvarlig lege da jeg sluttet offentlig? Og var jeg ekstra «farlig» fordi det var mange pasienter som fulgte meg og forlot det kommunale legekontoret? spør Horstmann.

– Fra januar til juli i fjor rant anmeldelsene inn. Hvorfor skjedde det ikke tre år før? Hvorfor kan de mene at hun kunne komme tilbake fem dager i uka, hvis hun var en farlig lege? Men plutselig stoppet klagene opp. I samme tid vet vi at de begynte å si at Annette kom til å miste lisensen sin. Var det derfor de sluttet å sende inn klager? Hadde de fått beskjed om at det hadde kommet inn nok klager?

Visste de det trekvart år før oss? Jeg tror ikke det er tilfeldig. Men det er betenkelig. Det er en del store spørsmålstegn i denne saken, mener Lene Grydeland,

Ikke engang etter at Annette Horstmann mistet lisensen har klagene stoppet.

– I et brev fra Statens helsetilsyn 1. juni kommer det fram en påstand om at noen angivelig fortsatt bruker meg som lege. Men det stemmer ikke. Jeg jobber ikke som lege. Jeg steker og selger hamburgere på Lundstua, sier hun.

Nytt foretak

20 dager etter at hun mistet legelisensen, etablerte hun foretaket Horstmanns Alternativbehandling og Helserådgiving.

Enkeltmannsforetaket ble registrert i Enhetsregisteret 5. mai, og Annette Horstmann er så smått startet i sin nye praksis. Foreløpig tar hun imot pasientene etter avtale på telefonen. Men målet er å ha faste åpningstider ved kontoret hun allerede har i Ottersøy.

I Namsos er derimot legepraksisen stengt inntil klagen hennes eventuelt når fram. Namdal tingrett har åpnet konkurs i boet til Tir Inna Beo AS.

– Jeg er robust. Men nå er diabetes, blodtrykk og stoffskifte ute av kontroll. Jeg er delvis sykmeldt etter den tøffe prosessen jeg har gjennomgått. Det er ei stor påkjenning. Men jeg vil ikke bli sittende heime, og jeg må tjene penger som alle andre, sier Horstmann.

Og den omstridte legen har utvilsomt mange tilhengere etter seks års praksis her i landet, blant annet som kommunelege i Nærøy gjennom mange år.

58-åringen ble kjent i media etter en opprivende strid med Nærøy kommune, der kommunen nektet å gi henne redusert stilling da hun ønsket å åpne praksis i både Nærøy og Namsos. Konflikten skapte et enormt engasjement fra hennes mange pasienter, med blant annet en underskriftsaksjon.

– Støtten er enda større nå etter at mange etter hvert har fått vite at jeg er fratatt autorisasjonen. Jeg hadde over 2.000 pasienter nå i vår. Ikke bare fra Ytre Namdal og Namsos, men fra blant annet Brønnøysund, Vega, Grong, Levanger og Trondheim, forteller Horstmann.

Sammen med sin advokat har hun klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn.

– Jeg var rolig i to år og tre måneder. Men nå er det slutt på å være snill pike. Jeg er ikke en lege som de kan manipulere, fastslår hun.

Opplever en heksejakt

Etter striden med Nærøy kommune og nå saken mot henne fra Helsetilsynet, legger Horstmann ikke skjul på at hun opplever en heksejakt mot seg.

– Også hos Fylkesmannen har de merket at det er en kampanje mot meg, fikk jeg høre. Men de kunne dessverre ikke hjelpe meg, sier hun.

– Har de ikke tenkt å gi seg før Annette er skikkelig knust? spør Grydeland.

Men hun akter på ingen måte å gi opp kampen for å få tilbake legelisensen.

– Det ene er at jeg vil ha rettferdighet, det andre er at jeg føler et ansvar for alle mine pasienter, forklarer hun.

– Hva gjør du dersom du ikke når fram med klagen?

– Jeg gir meg ikke. Jeg vil ha jobben tilbake. Jeg vil gå videre med saken til retten. Hele prosessen skal komme ut. Sannheten skal få komme ut. Folk skal få vite hva som foregår, fastslår Horstmann.

I mellomtida kan hun gjennom det nye firmaet tilby pasientene sine akupunktur, homeopati og kostholdsrådgiving. Horstmann forteller at hun tok utdannelse som akupunktør i Wien tidlig på 80-tallet, og hun har gjennom hele sin 25-årige legepraksis benyttet akupunktur, i tillegg til skolemedisinen.

– Jeg vil være tilgjengelig for mine pasienter hver dag og etter hvert ha faste åpningstider. Virksomheten skal jeg drive alene, sier Horstmann.

Her kan du lese flere nyheter på Namdalsavisa.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere