Anker ikke drapsdom

Skjerpet kontroll gjør at færre tør snike på trikken.

Skjerpet kontroll gjør at færre tør snike på trikken.

Oslo Sporveier har bestemt seg for ikke å anke drapsdommen etter en trikkeulykke på Holbergs plass i 2001.

18.10.03 12:54

I Borgarting lagmannsrett ble Oslo Sporveier dømt for uaktsomt drap og fikk en bot på 5 millioner kroner etter at en 35 år gammel kvinne d øde da hun ble slept etter en trikk i januar 2001.

Selskapet oppga først at de anket dommen til Høyesterett, men ifø lge NRK har Oslo Sporveier nå bestemt seg for ikke å anke dommen. Dommen er dermed rettskraftig

Ifølge NRK er det første gang at et foretak er dømt for drap i Norge.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i juni i fjor ble Oslo Sporveier ilagt en bot på 4 millioner kroner. Lagmannsretten skjerpet straffen etter at dommen fra tingretten ble anket. I dommen kritiseres selskapet for mangelfulle rutiner når det gjelder sikkerhetsmekanismene som skal hindre at passasjerer kommer til skade.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.