Anundsen: - En asyltilstrømming vi ikke kunne forutse

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier regjeringen har gjort hva den kunne og rullet ut tiltak i rask rekkefølge i møte med den store asyltilstrømmingen i høst.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier regjeringen har gjort hva den kunne og rullet ut tiltak i rask rekkefølge i møte med den store asyltilstrømmingen i høst. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Nå går asyltallene ned, men regjeringen varsler ytterligere innstrammingstiltak.

02.12.15 14:19

OSLO (Nettavisen): Etter en kraftig vekst i høst opplever Norge at strømmen av asylsøkere minker igjen. Justisminister Anders Anundsen (Frp) skrøt onsdag av regjeringens handlingsevne i møte med flyktningekrisen og hevdet det var umulig å forutse den økningen som kom. Samtidig varslet han nye innstrammingstiltak.

- Det blir litt selvskryt her, men det synes jeg regjeringen skal tillate seg, sa justisministeren da regjeringen onsdag orienterte om arbeidet med asylankomster.

Les også: Tallet på asylsøkere mer enn halvert - regjeringspartiene tar æren

I tillegg til justis- og beredskapsministeren deltok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

Saken fortsetter under.


Anundsen viste en graf over tilstrømmingen av asylsøkere i år, som viste at det store skiftet kom i månedsskiftet august/september.

- Vi var helt fram til uke 31 forskånet fra den store økningen i asyltilstrømmingen som vi så andre steder i Europa. Det blir helt feil å hevde at vi kunne ha startet tidligere og forstått hva som ville komme, sa Anundsen, før han listet opp en rekke av tiltakene som regjeringen og statlige myndigheter har satt i verk, blant annet styrkebidrag til Frontex, økte bevilgninger til politiet og forsterket grensekontroll.

- Tiltak i rask rekkefølge

Det var ifølge Anundsen ingenting som tydet på at Norge skulle bli berørt på den måten man ble i høst.

- I veldig rask rekkefølge er det gjennomført en tiltak for å håndtere situasjonen vi står i, sa Anundsen.

Han sa det har vært en unison tilbakemelding fra underliggende etater på at det arbeidet som er gjort er veldig godt.

Varsler ytterligere innstramming

Anundsen sa videre at regjeringen raskt vil følge opp den enigheten som er i Stortinget om innstrammingstiltak og at regjeringen vil komme tilbake med en ny melding til Stortinget om ytterligere innstramminger.

- Vi håper vi ikke vil se en slik dramatisk økning i asyltilstrømmingen igjen, men vi skal være forberedt på et hvilket som helst scenario, sa justisminister.

Når det gjelder dialogen med Russland sa han at dialogen fortsetter og han pekte på at det de siste to dagene ikke har kommet flere asylsøkere over Storskog i Finnmark.

Stort behov for mottaksplasser

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sa at nedgangen i asylsøkere til tross, så er det stort behov for å etablere mottaksplasser rundt i kommunene.

- Det må opprettes mange mottak raskt. Vi står overfor en kald vintersesong og vi må ikke komme i situasjon der asylsøkere blir henvist til gaten.

Regjeringen har lempet på forskriften i plan- og bygningsloven og varsler også at den vil komme med et forslag til en lovvendring slik at man i framtida bedre kan møte krisesituasjoner som denne.

Norske kommunar har så langt sagt seg villig til å bosette 11.600 asylsøkere. Behovet i 2016 vil være opp mot 18.000, ifølge integreringsminister Solveig Horne (Frp). Blant disse er det 4000 enslige mindreårige.

Les også:

Ser bratt nedgang i antall asylsøkere til Råde

Dropper søknadsplikt og nabovarsel for asylmottak

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.