Da flyktning- og migrantkrisen for alvor gjorde seg gjeldende, gikk Støre ut med tallet 10.000 – fordelt over to år – som ble en del av rammen for den påfølgende debatten. Nå er partilederen langt rundere i formuleringene, skriver Aftenposten

- Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene. Men antallet må vi se i lys av mottaksapparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre rett før partiet samles til landsmøte

Programkomiteen foreslår sågar at en tidligere formulering om at Norge skal ta imot minst 1.500 kvoteflyktninger ikke får blir med videre i det nye programmet.

Også her er den foreslåtte erstatningen rundere og mindre konkret, nemlig at «antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge». (©NTB)