12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. På side 98 i forslaget kommer det frem at de foreslår kutt nærmere 25 millioner kroner i driftsmidler til Kriminalomsorgen.

I budsjettet foreslår regjeringen å bevilge 4,6 milliarder kroner i driftsutgifter, men Arbeiderpartiet (Ap) mener dette er for lite.

De foreslår en økning på 50 millioner kroner i deres forslag til alternativt statsbudsjett.

Kutt på 112 mill.

Maria Aasen-Svensrud, medlem av justiskomiteen på Stortinget, viser til at regjeringen har gjort følgende kutt til norske fengsler de fire siste årene:

  • 2017: 36,4 millioner kroner.
  • 2016: 35,2 millioner kroner.
  • 2015: 30,7 millioner kroner.
  • 2014: 10,5 millioner kroner.

Kuttene de siste årene utgjør til sammen 112,8 millioner kroner.

- Kuttene har fått alvorlige konsekvenser. De fremstilles som avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. I realiteten kuttes antall ansatte i kriminalomsorgen, raser Aasen-Svensrud til Nettavisen og fortsetter oppgitt:

- Resultatet har blitt færre folk på jobb i norske fengsler, mer isolasjon for innsatte, mindre tilbakeføringsarbeid, mer aggressive innsatte, en eksplosjon i antall volds- og trusselhendelser mot de ansatte. Vi mener sulteforingen av Kriminalomsorgen ikke går lenger. Det er uansvarlig og farlig. Derfor bevilger vi 50 millioner kroner ekstra til drift.

Ap-budsjettet presenteres etter planen kommende onsdag 15. novebmer.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I en rekke oppslag i media har det blitt tegnet et dystert bilde av forholdene i norske fengsler.

Vold og trusler mot fengselsansatte er doblet de siste fire årene. Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år, skrev FriFagbevegelse i februar i år.

Les også: Vil gjøre ordning med soning i Nederland permanent

- Styrt nedbemanning

Nestleder i det LO-tilsluttede Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, advarte også regjeringen mot kuttene like etter at budsjettet var presentert.

– Det er vanskelig å oppfatte dette som noe annet enn en styrt nedbygging av etaten, der målet kun er å gjennomføre soning av straffen. Med dette forslaget vil kriminalomsorgens budsjetter ha blitt kuttet med 174 millioner kroner siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok i 2013, sa Aase til NTB 15. oktober.

- Regjeringen tar ikke hensyn til at de som sitter i fengsel skal tilbake til samfunnet, til et lokalmiljø. At de innsatte skal bli min eller din nabo når de har sonet ferdig, sier Aasen-Svensrud.

Statsbudsjettet omtaler en situasjon med økende omfang av vold og trusler mot ansatte i norske fengsler.

Siden 2014 har det vært en dobling av antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsler, ifølge FriFagbevegelse. 508 hendelser i 2014 har vokst til 1.048 i fjor.

– Det er ingen ting som tilsier at det vil bli færre volds- og trusselhendelser med dette budsjettforslaget, advarte Aase.

Les også: Beholder norske fanger i Nederland ett år til

- Sikkerhet viktigst

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er riktig at effektiviseringen skal fortsette.

- Kriminalomsorgen skal gjennomføre effektiviseringer også i 2018 på lik linje med andre offentlige etater. Soningskøen er så borte, og belegget er lavere enn på mange år. Dette gir kriminalomsorgen bedre fleksibilitet til å planlegge driften, sier Amundsen til Nettavisen.

- Departementet har tett dialog med kriminalomsorgsdirektoratet om neste års budsjett og målsetninger. Sikkerheten i fengsel går alltid først, og alle prioriteringer av bemanning og bruk av midler skal innrettes slik at sikkerheten ivaretas.

Torsdag meldte regjeringen at de ønsker at flere personer som dømmes for mindre alvorlige lovbrudd bør få sone med fotlenke.

Forslaget innebærer at fotlenkesoning kan være aktuelt for personer som er idømt fengselsstraff på inntil seks måneder. Det samme gjelder innsatte som har inntil seks måneder igjen fram til forventet løslatelse. I dag er grensen fire måneder.

Les også: Kritiserer soningsforhold i Nederland

- Tøffere fengselsmiljø

Under sittende regjering har flere fanger blitt overført til Norgerhaven fengsel i Nederland for å sone der. Det har bidratt til å redusere soningskøene fra 1216 personer (per 16.10.13) til 267 (per 01.08.17), ifølge tall fra Justisdepartementet Nettavisen har fått.

Får å få bukt med soningskøene har mange straffedømte også sonet med fotlenke, noe Ap er positiv til. men de kommer likevel med en advarsel til regjeringen.

- Det er bra et straffedømte med enklere dommer skal kunne sone med fotlenke, men vi må ta innover oss alvoret de ansatte opplever i fengslene. De som soner med fotlenke har tidligere vært personer som kunne bidra til positiv kultur og miljø, når disse er borte blir det en mer homogen og farlig gruppe som sitter igjen i fengslene.

- Dette skaper et tøffere miljø og gjør det farligere for de ansatte som stadig blir færre på jobb. Derfor går vi ut så tydelig, sier Aps Aasen-Svensrud til Nettavisen.