Gå til sidens hovedinnhold

Ap har konkludert i Giske-saken

- Det har vært brudd på partiets retningslinjer om seksuell trakassering i Giske-saken, konkluderer Ap. - Giske har ikke fått gitt tilsvar, hevder advokater.

OSLO (Nettavisen): Arbeiderpartiet melder torsdag at de har ferdigstilt behandlingen av varslene om tidligere nestleder Trond Giske.

I perioden fra midten av desember og fram til nyttår mottok partiet flere varsler med påstand om at Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Ap: - Har vært brudd

I en pressemelding sier Ap at de har kommet til at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Se Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giskes advokater Frode Sulland og Christopher Hansteen er kritisk til Arbeiderpartiets konklusjon og sier den er trukket uten at den nå sykmeldte Trond Giske har fått gitt tilsvar. (Se advokatenes svar lenger ned). Sulland og Hansteen sier Giske har beklaget sin opptreden i «noen situasjoner» og har beklaget overfor to av varslerne, men mener å kunne tilbakevise sentrale påstander i noen av sakene.

Sulland og Hansteen konkluderer med at Arbeiderpartiet «i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene».

Ap: - Grundig gjennomgang

- Arbeiderpartiet har hatt en grundig gjennomgang av sakene og hatt løpende kontakt med de berørte. Giske har vært forelagt innholdet i varslene. Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det i pressemeldingen.

Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske, heter det videre.

Arbeiderpartiet sier de ikke vil gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene og heller ikke kommentere antall saker det er snakk om.

- Støre fikk tillit fra sentralstyret å konkludere i disse sakene, og det har han gjort. Han har jobbet tett med partikontoret, partisekretæren og partiets advokat i behandlingen av sakene, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Ap i en epost til Nettavisen torsdag kveld.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han tar kritikken fra Giskes advokater til etterretning, men at Giske har fått mulighet til å gi sin versjon. (Se Støres kommentar lenger ned i saken).

Etter det Nettavisen erfarer var det intens tautrekking på møtet torsdag, der både Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og assisterende partisekretær Kristine N. Kallset deltok sammen med Arbeiderpartiets juridiske eksperter.

For partiledelsen skal det ha vært viktig å konkludere før landsstyremøtet mandag. Der vil Giske ha anledning til å møte. Ifølge Nettavisens kilder vil sykmeldingen hans da ha gått ut.

- Ikke aktuelt med ytterligere reaksjoner

I pressemeldingen skriver Ap at siden Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet er det ikke aktuelt med noen ytterligere reaksjoner fra partiets side.

Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson for partiet 7. januar i år.

Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal gjennomgå partiets retningslinjer og håndteringsrutiner knyttet til saker om seksuell trakassering. Utvalget, som allerede er i gang med sitt arbeid, ledes av Pål Lønseth.

I de nåværende retningslinjene heter det at «Tillitsvalgte i Arbeiderpartiet må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og har selv ansvar for at denne regelen blir fulgt». Videre heter det at det er rettsvesenets ansvar å avgjøre om eventuelle saker er i strid med norsk lov.

Advokater: - Giske har ikke fått gitt tilsvar

Giskes advokater Frode Sulland og Christopher Hansteen sendte torsdag ut denne pressemeldingen:

Som kjent har Trond Giske tidligere offentlig beklaget sin opptreden i noen situasjoner. På hans vegne har vi meddelt Arbeiderpartiet at Giske beklager overfor to av varslerne, sakene fra 2008/2009 og 2010.

Vi stiller oss svært kritiske til at Arbeiderpartiet har behandlet sakene uten at Trond Giske har fått gitt sitt tilsvar. Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon. På et innledende stadium hadde Giske to møter med partiledelsen om sakene, men det var uttalt ved flere anledninger at han skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling. Senere har vi som Giskes advokater hatt en dialog om prosessen med Arbeiderpartiets advokater, men dette har heller ikke på noen måte erstattet Giskes behov for tilsvar.

Vår kritikk mot en slik behandlingsmåte forsterkes av at både vi og Giske har meddelt partiet at Trond Giske mener å kunne tilbakevise sentrale påstander i noen av sakene. Det er også meddelt at Giske har synspunkter på omstendigheter og bevis som bør undersøkes nærmere, og at han ville komme med dette så snart han er friskmeldt. Dette har partiet ikke tatt hensyn til. I mangel av Giskes tilsvar i sakene er Arbeiderpartiets konklusjon basert på et ensidig grunnlag.

Når konklusjonene nå trekkes uten et tilsvar fra Trond Giske bryter Arbeiderpartiet et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp – at den som blir anklaget får gi sin versjon – som partiet selv har hevdet de ville håndheve. Enda mer alvorlig blir en slik fremgangsmåte når partiet har lagt til grunn en «omvendt bevisbyrde». Partiet har lagt opp til at varslerens forklaring legges til grunn, og at det er Giskes ansvar å bevise sin uskyld. Når man da konkluderer uten at Giske har gitt sin versjon, er konklusjonen gitt.

Allerede i pressekonferansen 8. januar konkluderte Jonas Gahr Støre med at Giske har oppført seg i strid med Arbeiderpartiets regelverk. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved realiteten i den etterfølgende behandling av varslene, noe gårsdagens lekkasje til Adresseavisen om dagens konklusjoner også gir grunn til.

Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner. Det er også andre gode grunner som tilsier at Arbeiderpartiet burde ha avstått fra å avsi "dom". Slike saker reiser kompliserte bevisspørsmål om mellommenneskelige forhold, og hensynene til rettssikkerhet og uavhengighet tilsier derfor at konkrete saker med påstander om seksuell trakassering tilbake i tid primært behandles av domstolene med de avanserte prinsipper for bevisføring og bevisvurdering som der gjelder.

Les også: Står fram med Giske-historie

Støre: - Vi har ikke mottatt skriftlig kontradiksjon

Trond Giske har hatt fullt innsyn i alle sakene mot ham og mulighet til å komme med sin versjon, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre:

- Vi tar synspunktene fra Giskes advokater til etterretning. Vi har behandlet sakene i henhold til våre rutiner og retningslinjer. Trond Giske har fått mulighet til å gi sin versjon. Det har han gjort i to møter, og han har hatt mulighet til å gi skriftlig innspill i hele januar. Hans advokater har fått tilgang til all informasjon i varslene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat. I tillegg til å gi Giske anledning til tilsvar, har vi vektlagt hensynet til varslerne og behovet for å gi dem en tilbakemelding, sier Støre i et epostsvar til Nettvisen formidlet gjennom kommunikasjonssjef Ingrid Langerud.

- Vi har ikke mottatt skriftlig kontradiksjon. Skulle han ønske å utdype sakene, er vi villig til å motta det, uttalte Støre til NTB torsdag.

Les også: Derfor trykket vi Giske-varslerne

Les også: Selv folk det varsles mot må få forsvare seg