Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier til Klassekampen at det ikke er tvil om at Norge trenger mer strøm.

– I forbindelse med energikommisjonen vil det være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sier han.

Regjeringen har varslet at det til våren vil bli satt ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene.

Til sammen er 390 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging.

– Teknologien er mye bedre nå enn før, og kanskje vil det nå være mulig å bygge ut på en mer skånsom måte enn før, sier Aasland.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.

Energipolitisk talsperson i Frp Frank Sve peker på den massive motstanden mot vindkraft på land som argument for vannkraft.

– Naturinngrepene ved vindkraft er så formidable at vi mener det faktisk er et mye mindre inngrep å bygge vannkraft i vernede vassdrag, sier Sve.

Samtidig sier SV klart nei. Lars Haltbrekken, som er partiets energipolitiske talsperson sier at ikke et eneste av de 390 vernede norske vassdragene skal røres.

– Dette er vassdrag som skal være vernet for all framtid, sier Haltbrekken.

(©NTB)