«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

(©NTB)