– Vi har bestemt oss for å ta stilling til dette spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling. Derfor kommer vi ikke til å støtte forslaget fra SV på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Beslutningen ble fattet under partiets gruppemøte onsdag ettermiddag. Avklaringen innebærer at regjeringen har flertall på Stortinget for å fortsette dagens returpraksis inntil videre.

Kan bli endringer

Selv om Senterpartiet sikrer regjeringen flertall i denne omgang, kan det om kort tid likevel bli gjort endringer eller justeringer i reglene. Stortingets kommunalkomité har nemlig flere forslag om dette til behandling.

– Vi er innstilt på å se på praksisendringer knyttet til enslige mindreårige og mennesker med midlertidig opphold, sier Greni.

Hun understreker at dette gjelder både forslaget om sårbarhetskriterier fra Arbeiderpartiet og det opprinnelige forslaget om stans i returer til Afghanistan fra SV, MDG og Rødt.

Advarer

På spørsmål om ikke Sps avvisning av SV-forslaget kan medføre at unge afghanere sendes ut av Norge samtidig som Stortinget vurderer å gjøre endringer i regelverket, svarer hun bekreftende.

– Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier Greni.

De ferske Venstre-forslagene som partiet varsler at vil bli fremmet under stortingsbehandlingen kommende tirsdag, har Senterpartiet ennå ikke vurdert.

– Vi kan ikke avvise forslag vi ennå ikke har sett, men i utgangspunktet så er vi imot hastebehandling av disse sakene, sier Sp-representanten.

Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.

Nei fra Støre

Også Arbeiderpartiet vil vende tommelen ned for SVs forslag om en midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan når Stortinget går til votering tirsdag.

– Vi har avklart at vi ikke komme til å stemme for et forslag som sier stans i all retur til Afghanistan, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Saken ble drøftet på partiets gruppemøte onsdag ettermiddag.

– For oss er det viktig å være trygge på at forholdene ved retur er akseptable. Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn. Vi holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sier han.

Tidligere ble det klart at heller ikke Senterpartiet ville støtte SVs forslag.