Gå til sidens hovedinnhold

Ap om regjeringens brutte valgløfter: - De har bløffet politistudentene

Frp lovet alle politistudenter jobb, å legge ned Politidirektoratet og innføre generell bevæpning. - Frp har et forklaringsproblem, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Nettavisen.

Politi og beredskap har vært én av fanesakene til den sittende regjeringen. Gjennom hele stortingsperioden har Fremskrittspartiet (Frp) hatt justisministrene med ansvar for politi og beredskap.

Regjeringens hovedmotstander, Arbeiderpartiet (Ap), er lite fornøyd med jobben Høyre og Frp har gjort og kritiserer følgende som de mener er løftebrudd (se Frps formuleringer på de ulike punktene i egen faktaboks under):

- Frp har et forklaringsproblem når de har brutt så mange sentrale løfter innen politi- og beredskapsfeltet. Det er heller ikke snakk om symbolsaker. Det er gjennomgående løfter hvor de ikke har klart å levere på, sier nestleder i Ap og leder av Justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik til Nettavisen.

- Bør innrømme bløff

- Jeg vil karakterisere lovnadene til politistudentene som en bløff. De skulle være sikret gjennom en jobbgaranti. Men Frp burde visst at de ikke kom til å klare det. Nå er det gått fire år og regjeringen har ennå ikke levert. Regjeringen bør innrømme at de har bløffet politistudentene.

Tajik får støtte av Politiets Fellesforbund (PF). Tall de har innhentet viser at rundt 50 prosent av nyutdannede politistudenter i 2016-kullet var i jobb like før jul i fjor. Ved utgangen av mars var tallene steget til 68,9 prosent. Tall fra Justisdepartementet viser til, hentet fra Politidirektoratet (POD) viser at 76 prosent av 2016-kullet var i jobb ved utgangen av april.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

- Når det gjelder jobbgarantien til studentene er vi direkte skuffet. Det vi nå ser er at det tar lenger tid før ferdigutdannede studenter kommer ut i fast jobb. Det mener vi definitivt er et løftebrudd og det er flere politikere, deriblant fra Frp, som har vært tydelig på at hvis de kommer i regjering blir det innført en jobbgaranti, sier leder i PF Sigve Bolstad til Nettavisen.

Les også: Hemmelig dokument varsler politikutt i 2016

Tallene PF refererer fra viser også at det i de årene 2013, 2014 og 2015 ble ansatt henholdsvis 98, 92 og 72 prosent nyutdannede politistudenter i faste stillinger. Tallene for faste stillinger i 2017 er 32,7.

Håper på politijobb

- Jeg opplever ikke at løftene fra regjeringen er holdt. Flertallet av de som er utdannet får ikke jobb, og vi opplever det ikke som en garanti som holder, sier leder for studentrådet ved Politihøgskolen i Oslo Camilla Jordan Søreide til Nettavisen.

Hun blir etter planen uteksaminert til sommeren og har søkt flere jobber. Foreløpig uten napp, men er forsiktig optimist.

- Selv om regjeringen per i dag ikke har innfridd løftene om jobbgaranti har jeg tro på at de får det til på sikt.

Justisminister Per-Willy Amundsen tilbakeviser at Frp har begått løftebrudd.

- Det er feil. Siden vi tiltrådte i regjering i 2013 har vi stort sett ansatt alle politistudentene som er ferdigutdannet. Det er riktig at det har vært et opphold i 2016, men alle disse vil være ansatt innen 1. juni i år. Samtidig blir alle i 2017-kullet ansatt i andre halvår i år, sier Amundsen til Nettavisen.

Les også: - Har ikke forståelse for at det skal bli mindre politi

- Ikke løftebrudd

Amundsen kommer også med en innrømmelse, og nye lovnader til politistudentene.

- Bare i inneværende år kommer vi til å ha ansatt 655 nye politifolk. Det er historisk og kan ikke kalles for brudd på valgløfter eller kritiseres.

- Men vi erkjenner at ansettelsene har skjedd for sakte. Derfor har vi lagt til grunn en plan som alle politidistriktene forplikter å levere på. Og hele 2016-kullet skal være ansatt innen 1. juni i år.

Flere Nettavisen har snakket med i ulike politidistrikt i Norge forteller om at det står dårlig til med ressurser. Flere politiansatte forteller om:

  • Ubemannet politi ved ulike lensmannskontor i helgene.
  • Ubemannet politi på helligdager.
  • Færre ressurser til etterforskning av alvorlig kriminalitet.
  • Høyre list for å rykke ut på voldshendelser.
  • Saker om hverdagskriminalitet som henlegges på grunn av manglende kapasitet.
  • Flere steder med «sesongjustert» politibemanning.
  • Mangel på sivilt ansatte med spisskompetanse eksempelvis innen økonomi (revisor) og datateknologi.

Les også: Her er Hadia Tajiks anti-terrorplan

- Sliter med budsjettene

- Kompleksiteten i dagens kriminalitetsbilde tilsier at vi trenger spisskompetanse på sivil side. Vi ansetter noen, men de totale budsjettene er for dårlig til å ha det antallet vi har behov for. Vi trenger eksempelvis dataingeniører, men det går på bekostning av politistillinger. Det ender med at vi får i én ende, og taper i den andre, sier leder for Oslo politiforening Kristin Aga til Nettavisen.

- Vi måles bare på politistillinger og her sliter vi med budsjettene. Det gjør at vi må ta ressurser fra sivil side ved å ha ansettelsesstopp. Dermed går vi ned i antall stilinger.

Ap mener Frps lovnader om tilstrekkelig med ressurser til politiet er brutt.

- Det er veldig alvorlige tilbakemeldinger som jeg forventer at justisministeren tar tak i. Vi har også påpekt disse tingene. Regjeringen har skrytt av egne budsjetter, over at de har økt bevilgningene til politiet. Noen av bevilgningene er en selvfølge, som vekst i pensjonsutgifter og prisvekst, sier en valgkampklar Tajik.

- Et sentralt punkt av løftebruddene er ressursdisposisjonen i politiet. Dette er en etat som skal bidra til trygghet i lokalsamfunnet, likevel har de ikke fått nevneverdig med penger. I stedet har pengene gått sentralt til Politidirektoratet (POD), som delovet å avskaffe. De har fått mange penger og hatt en enorm vekst i antall byråkrater. Det er stikk i strid med hva Frp ga uttrykk for at de ville bidra med.

Frp gikk også til valg på å få Krekar ut av landet, men nestleder Per Sandberg erkjente til Nettavisen tidligere denne uken at hele saken har vært en farse.

På pressekonferansen tirsdag uttrykket Sandberg også frykt for at Ap, MDG og SV kommer til å liberalisere innvandringspolitikken.

- Kjent med tilbakemeldinger

PF mener det er uheldig at politiet ikke har tilstrekkelig med ressurser til å ha nødvendig bemanning.

- Jeg er kjent med de tilbakemeldingene som gis som går på dårlig helgebemanning og å slanke antallet folk på jobb. Dette er stikk motsatt av hva som var hensikten med reformen. Hvis det går i den retningen har vi bommet helt med reformen. Hensikten var flere folk, øke beredskapen og styrke teknologien for å komme nærmere folk i by og land, sier Bolstad til Nettavisen.

Les også: Siv Jensen villig til å bryte menneskerettigheter i Krekar-saken

Justisministeren understreker at ingen andre regjeringer tidligere har bevilget like mange penger til politi og beredskap som Høyre-/Frp-regjeringen.

- Vi leverer historisk høyt på tilsettinger i politiet, økt politiets budsjetter betydelig i denne regjeringsperioden. Frem til nå har vi økt dem med 2,5 milliarder kroner. Dette er historisk høye tall. Jeg har vanskelig for å se at dette kan være brudd på noen valgløfter, sier Amundsen til Nettavisen.

Les også: Frp vil ha ølsalg på bensinstasjonene

Slår tilbake: - Kutt i POD

Han tilbakeviser sterkt Aps påstander om at POD får tildelt mer ressurser, selv om det i høst ble avdekket at budsjettene og antall ansatte tidligere har økt.

- Hvis de hadde sett på tildelingsbrevet for 2017 går det frem at vi kutter med nesten syv prosent i POD. Samtidig går mer av de frie midlene ut til distriktene i hele landet. Her anbefaler jeg Tajik og Ap å oppdatere seg og se på virkningene av dagens budsjett.

- Vi er også i rute til å levere lovnaden om to politifolk per 1000 innbyggere til 2020, og sannsynligvis kommer vi å mål før. Dette er en lovnad og resultat Arbeiderpartiet aldri har vært i nærheten av.

En offensiv Amundsen erkjenner også at politikerne må tenke annerledes om ressursbevilgningene til politiet.

- Jeg mener politikerne må ta innover seg at vi har drevet med altfor mye detaljstyring av politiet. Det har ført til at det er blitt bundet opp store ressurser på noen områder i enkelte politidistrikt.

Les også: Frp-komité: Disse folkeavstemningene bør ikke være bindende

- Skam at vi ikke har beredskapssenter

Et gjennomgående tema som går igjen med nesten alle Nettavisen snakker med er det nye beredskapssenteret, hvor første spadetak ennå ikke er gjort. Her får politikere på tvers av partiene det glatte lag.

- Det er en skam at vi ikke har fått på plass et nasjonalt beredskapssenter. Det er blitt uttalt fra tungt faglig hold at det er et stort behov for å samle ressurser på ett sted for å kunne trene og samkjøre og trene på hendelser som ligner på virkeligheten.

- Behovet har også vært der før terroraksjonen i 2011, og denne saken viser hvor utrolig lang tid det tar.

- Hvem er ansvarlig for at dette ikke er oppe og går, etter PFs syn?

- Det var ikke dagens regjeringspolitiker som regjerte i 2011. Derfor vil jeg si at det er politikerne samlet sett som har ansvar for å få på plass et beredskapssenter så fort som mulig.

Både Ap og Frp er raskt ute med å peke på hverandre.

- Under den forrige regjeringen ble det gjort vedtak om å bygge et nasjonalt beredskapssenter. Høyre- og Frp-regjeringen har anerkjent at det har vært mulig å bygge senteret på Alnabru, slik Stoltenberg-regjeringen planla. I stedet har de valgt å trekke arbeidet ut i tid og lagt det til Taraldrud i Ski. Ennå er det ikke gjort et eneste spadetak og det er ikke bevilget noen penger til bygging. Her må H og Frp ta ansvar, tordner Tajik.

- Ap rotet det til

Frp gikk til valg i 2013 ved å love beredskapssentre med helikopterbistand og beredskapstropper i hvert politidistrikt. De ville også få opp et nasjonalt beredskapssenter.

- Når denne regjeringen tiltrådte arvet vi forstadiet til et beredskapssenter i Alnabru som ikke var tilstrekkelig kartlagt. De rødgrønne hadde åpenbart ikke tenkt gjennom hva som faktisk skulle bygges. Hele prosjektet deres strandet fordi de ikke kunne oppfylle viktige krav, både med tanke på innholdet, støykrav og muligheter og fasiliteter for trening, sier Amundsen.

- Alnabru var aldri et godt alternativ som beredskapssenter. Vi måtte derfor starte på nytt. De rødgrønne leverte ikke. Men vi er godt i rute med å få på plass et nytt nasjonalt beredskapssenter til 2020. Arbeiderpartiet rotet det rett og slett til.

Frp lovet også ved forrige stortingsvalg at de skulle avskaffe tigging og ha generell bevæpning av politiet. Så langt er det bare Lillesand som har innført tiggerforbud.

- Frp kan neppe stå til ansvar for at et flertall i Stortinget ikke valgte å støtte vårt forslag om å innføre tiggerforbud. Stemmer flere på Frp får vi større gjennomslagskraft i Stortinget, slår Amundsen fast.

Vil ha Ap-hjelp

Ved forhøyet beredskap, på grunn av økt terrorfare, har det også vært generelt bevæpnet politi fra november 2014 til februar 2016. Men det har ikke vært innført permanent. Fagforbundet til politiet har i vedtak fra 2012 gått inn for å ha generelt bevæpnet politi.

- I en tid med blå-blå regjering hadde vi ønsket at norsk politi var generelt bevæpnet, sier PFs-leder Bolstad skuffet til Nettavisen.

Justisministeren legger ikke skjul på at han ønsker å innføre generell bevæpning så raskt som mulig.

- Vi trenger flertall i Stortinget dersom vi skal få gjennomført et slikt tiltak. Frp ønsker bevæpning av politiet. Hadde det vært opp til meg hadde vi innført det i morgen. Enn så lenge, takket være blant andre Ap, er det ikke flertall i Stortinget.

Les mer

Frp-topp Per Sandberg innrømmer: - Krekar-saken er en farse og parodi

Har du sett denne videoen?

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene