Oslo (NTB): Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder Stortingets utenrikskomité, tar dessuten til orde for et bredt forlik om å sette av minst 1 prosent av brutto nasjonalprodukt til bistand.

– Da slipper vi at det blir en omkamp om det hvert år, sier hun til Klassekampen.

KrFs alternative utviklingsmelding ble lanserte onsdag i frustrasjon over at regjeringen ikke har kommet med en lenge varslet melding.

– KrF har gitt en mye grundigere gjennomgang av utviklingspolitikken enn det regjeringen har klart. Det har skjedd store endringer uten at det har blitt diskutert i Stortinget, sier Huitfeldt. Hun sier Ap er positiv til å ha en egen utviklingsminister, en statsrådspost som ble avviklet da Høyre og Fremskrittspartiet tok over regjeringskontorene.

KrF-forslaget om å tredele bistandsbudsjettet med 70 prosent til langsiktige tiltak, 20 prosent til fred og forsoning og 10 prosent til akutt humanitær bistand har Ap ennå ikke tatt stilling til, sier hun. (©NTB)