Ap stemmer ned regjeringsforslag om innstramminger for flyktninger

Regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige med Ap og Sp om et asylforlik i november 2015. Fra v. Trine Skei Grande (V), Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf).  Det var enighet om at regjeringen skulle gjennomgå særordninger for flyktninger, men Ap og de øvrige partiene stemmer forslagene fra regjeringen ned.

Regjeringspartiene, KrF og Venstre ble enige med Ap og Sp om et asylforlik i november 2015. Fra v. Trine Skei Grande (V), Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf).  Det var enighet om at regjeringen skulle gjennomgå særordninger for flyktninger, men Ap og de øvrige partiene stemmer forslagene fra regjeringen ned. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Ved å stemme mot innstramminger i særfordeler for flyktninger, velger Jonas Gahr Støres og Arbeiderpartiet trygdelinjen fremfor arbeidslinjen, tordner Trond Helleland i Høyre.

07.06.17 15:52

Torsdag 8. juni stemmer Stortinget ned flere forslag fra regjeringen om innstramminger i særfordeler for flyktninger. Torsdag forrige uke var innstillingen til arbeids- og sosialkomiteen klar.

Høyre er rasende og retter skytset mot Arbeiderpartiet (Ap) og mener de sier nei til å følge opp flyktningforliket som Ap, Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Venstre, Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet inngikk i november 2015.

- Dette viser at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vingler om flyktninger, sier en rasende parlamentarisk leder i Høyre Trond Helleland til Nettavisen.

Trond Helleland Parlamentarisk leder i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Les også: Professor: - Norge bør ta imot 100.000 flyktninger

- Ap velger trygdelinjen

I Høyre mener de at Ap har ført en retorikk om å ville føre en strengere innvandringspolitikk. Ved å stemme mot flere av innstrammingene i særfordeler for flyktninger mener regjeringspartiet at Ap «viser sitt sanne ansikt».

- Ved å stemme mot flere av innstrammingene i særfordeler for flyktninger, velger Støres og Arbeiderpartiet trygdelinjen, fremfor arbeidslinjen. Det er spesielt beklagelig at de ikke velger å følge opp intensjonen i flyktningeforliket. Høyre synes det urimelig at flyktninger skal ha bedre trygderettigheter enn andre, tordner Helleland.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I punkt 17 av asylforliket heter det:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden og sørge for at det stilles aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er naturlig, med sikte på dette fremmes for Stortinget så raskt som mulig.»

Les også: Regjeringen vil fjerne særfordeler for flyktninger

Stemmer ned flere forslag

Regjeringen mener de har fulgt opp dette ved blant annet å ha foreslått å heve det generelle botidskravet fra tre til fem år, oppheve særfordelene, behovsprøve ordningen og stille krav om fem års botid for å motta kontantstøtte.

Ap stemmer bare for det siste forslaget.

- Verdens rauseste velferdsstat, krever at vi har blant verdens strengeste innvandringspolitikk og den beste integreringspolitikken. Dette forslaget ville bidratt til at det i større grad lønnet seg å jobbe. Støre viser som ved 10 000-vedtaket på landsmøtet i 2015 at Arbeiderpartiet ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, sier Høyres parlamentariske nestleder.

Les også: Flyktningekspert: - Politikere bør skamme seg

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: NTB Scanpix

Ap er klar på at de ikke støtter dagens regjering og kommer med følgende stikk mot Høyre.

- Dette er nok en sak som viser spliden mellom KrF og Venstre på den ene siden og regjeringen på den andre. Ap støtter ikke dagens regjering, men vi registrer at Trond Helleland som parlamentarisk leder for Høyre i denne saken enten ikke har ønsket å finne en løsning med sine samarbeidspartier KrF og Venstre, eller ikke har evnet det, sier Lise Christoffersen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet til Nettavisen.

- For øvrig burde Helleland høre litt mer på sine egne representanter i Høyre, slik som Kommunenes Sentralforbund sin leder som altså representerer Høyre. Hun har fremhevet at forslagene fra regjeringene vil kunne gi enda flere på kommunal sosialhjelp. Vi kan heller ikke se at forslagene skal kunne gi flere i arbeid.


- Må lønne seg å jobbe

- Hvorfor retter ikke Høyre skytset mot samarbeidspartiene Venstre og KrF?

- Det er ingenting nytt i at Venstre og KrF ønsker en mer liberal innvandringspolitikk enn regjeringspartiene. Det som er nytt er at Ap stemmer ned nødvendige innstrammingsforslag som er anbefalt av Brochmann 2-utvalget, sier Helleland.

- Jeg skjønner Helleland er frustrert over manglende samarbeid på borgerlig side. Men i denne saken burde han heller være glad for Arbeiderpartiets støtte som sikrer at i hvert fall ett av forslagene vedtas, nemlig økt botid for å motta kontantstøtte, sier Christoffersen.

Brochmann 2-utvalget anbefalte innstramminger i særfordelene. Høyre påpeker at det er lite bærekraftig at en lav andel flyktninger, 50,8 prosent (se side 86 i rapporten) er i jobb. Velferdsytelser står for 39 prosent av inntekten for kvinner og 26,1 prosent for menn, ifølge Høyre.

- Det er ikke bærekraftig at Norge har en situasjon hvor kun halvparten av flyktninger og familiegjenforente jobber, hvor inntektene deres er vesentlig lavere og mange er stønadsmottakere. Det må alltid lønne seg å jobbe, avslutter Helleland.

Høyre-raseriet mot Ap kommer for andre dag på rad. Tirsdag rettet begge regjeringspartiene skyts mot Norges største parti fordi de komme til å stemme mot regjeringens forslag om å øke maksstraffen til 26 års fengsel i saker hvor gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd som har en strafferamme på minimum 15 års fengsel.

Så du politimannen «hele Norge» snakker om?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.