*Nettavisen* Nyheter.

Åpner for nye forhandlinger

Foto: Scanpix

Akademikerne vil i løpet av torsdag ettermiddag levere en ny forhandlingsskisse til riksmeklingsmannen.

25.01.07 15:42

- Vi vil levere en ny skisse til Longva, og avhengig av hans respons vil vi vurdere å gå tilbake til forhandlingsbordet, sier Rune Frøyland, leder for Akademikernes helse og sentrale streikekomité til Nettavisen.

- Streiken vil selvsagt fortsette parallellt med eventuelle nye meklingsrunder.

- Vi diskuterer saken nå, og vil bli ferdige i løpet av torsdag ettermiddag, sier Frøyland.

Arbeidsgiverforeningen NAVO sendte Akademikerne et nytt forhandlingsforslag torsdag morgen i håp om å få en snarlig løsning på sykehuskonflikten.

Partene vil ikke foreløpig fortelle hva forhandlingsforslaget går ut på.

Ber Brustad gripe inn
Samtidig ber sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at de frykter for helsesituasjonen til pasientene. Organisasjonen med sine 67 bruker- og pasientorganisasjoner med til sammen 300.000 medlemmer, mener at konflikten nå har fått et så stort omfang og rammer så mange pasientene på en utilbørlig måte, at myndighetene må få stoppet konflikten.

- Sylvia Brustad bør i løpet av dagen gripe inn i den pågående sykehusstreiken hvis partene ikke kommer fram til en løsning, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen til Nettavisen.

Store smerter
Den pågående streiken rammer både dagkirurgisk behandling, planlagte operasjoner og polikliniske undersøkelser. FFO har merket seg at streiken blant annet rammer pasienter innen ortopedi, gastro, urologi og kar.

- Det er åpenbart at pasienter med for eksempel store lidelser som følge av utslitte hofter, ødelagte knær, pasienter med prostata og inkonsistens besvær, samt mage- og tarm problemer er eksempler på pasientgrupper som nå får kraftig forringet sin livskvalitet som følge av streiken, sier Jarl Ovesen.

3000 pasienter er så langt rammet av sykehusstreiken.

Leger og samfunnsvitere
Til sammen 1000 sykehusansatte er nå i streik. Det dreier seg blant annet om leger, psykologer, sivilingeniører, samfunnsvitere og jurister.

Krever høyre lønn
Akademikerne krever blant annet høyere lønn, sykehus med høy faglig kompetanse, bedre samarbeid med arbeidsgiver, like sosiale rettigheter mellom sykehus, og opprettholdelse av pensjonsordninger, sykelønnsordninger, ordninger ved svangerskap, fødsel og omsorgsbehov og forsikringsordninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.