Aps migrasjonsutvalg vil styrke prinsippet om å hjelpe flere i nærområdet og foreslår en solidaritetspott på 5 milliarder kroner, for å bedre forholdene for verdens flyktninger, kom det frem da de la frem sin innstilling onsdag. De vil øke avtalene til tredjeland, øke antall kvoteflyktninger og ha færre asylsøkere.

Les mer: Ap-utvalg vil gi 5 milliarder til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene

–Ikke noe nytt

Men migrasjonsutvalget kommer med lite nytt, mener Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen-Helgheim.

– Aps migrasjonsutvalg ønsker å øke antall kvoteflyktninger og leverer ikke noen troverdige forslag til hvordan vi kan ta ned hvor mange som kommer hit på andre måter. I tillegg skal de øke på bistand. Det betyr mer penger som norske skattebetalere må betale for, sier Helgheim.

Han sier han ble skuffet over at utvalgsleder Masud Gharahkhani ikke la fram en del av det han har snakket om.

Forslaget om å jobbe for å inngå avtaler med land utenfor Europa er heller ikke noe nytt, mener Helgheim.

– Dette er noe regjeringen jobber for, noe EU jobber for og noe alle partier går inn for. Det blir vanskelig å lese dette som ny politikk, sier Helgheim.

Les kommentar: Nå vil også Arbeiderpartiet hjelpe dem der de er

Kan gi migrasjonsbølge

Høyre er fornøyde med Arbeiderpartiets forslag, men finanspolitisk talsmann Henrik Asheim, mener det gjenstår å se om dette blir partiets nye politikk.

– Her er det mye som er positivt og mye som regjeringen allerede gjør. Men det gjenstår å se hva som blir utfallet av behandlingen i partiet. Det er grunn til å frykte at forslagene vil ha større sjanse til å bli vedtatt på et Høyre-landsmøte enn et Ap-landsmøte, sier Asheim til NTB.

Han legger til at det er uklart hvor Ap skal finne penger til den såkalte solidaritetspotten, som skal hjelpe flyktninger i nærområdene.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) utdyper:

– Hvis Ap vil bruke 5 milliarder kroner totalt, så er dette veldig puslete sammenlignet med den satsingen regjeringen allerede gjør i nærområdene. Hvis de vil bruke 5 milliarder ekstra, må pengene tas fra et sted. De sier de vil bruke penger fra bistandsbudsjettet i Norge, men her er det lite å hente. Så skal de ta fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet. Det er vanskelig å tolke det annerledes enn at dette vil ramme de aller fattigste i landene sør for Sahara – noe det er all grunn til å advare mot, sier Astrup.

Han peker på at det i så fall er fra land med størst befolkningsvekst og det største migrasjonspotensialet som vil bli rammet. Det vil igjen øke faren for en langt større migrasjonsbølge mot Europa på lengre sikt, mener utviklingsministeren.

–Ingen solidaritet

I SV beskrives en naiv politikk. Stortingspolitiker Karin Andersen etterlyser mer solidaritet.

– Det er ingen solidaritet i dette forslaget. Først og fremst skal det tas penger fra andre deler av bistandsbudsjettet. Gharakhani må svare på hvem de skal ta pengene fra. Er det vaksineprogrammer, er det arbeidet for trygg abort eller er det direkte nødhjelp, spør Karin Andersen.

I migrasjonsutvalgets innstilling legges det også opp til at Norge skal inngå flere tredjelandssamarbeid, slik som avtalen mellom EU og Tyrkia, slik at Norge kan sende asylsøkere til det første trygge landet de har, eller kunne ha, oppnådd beskyttelse i.

– Forslaget er naiv skrivebordspolitikk som legger til grunn at vi inngår mange avtaler med land som massivt bryter menneskerettighetene om mottak av flyktninger. Er det Russland og Putin, eller Tyrkia og Erdogan som Gharakhani vil Norge skal dele ut penger til, spør Andersen.

Hun mener utvalget blant annet forutsetter flere forhold som de ikke har kontroll over.

– I realiteten vil forslaget fra Ap gjøre at Norge, som er ett av verdens rikeste land, vil motta færre flyktninger, mens fattige land skal ta en enda større byrde og få kutt i bistand. Det forslaget må Ap parkere, sier Andersen.

Frykter A- og B-lag

Også Venstres Abid Raja kaller forslaget usolidarisk.

– Dette må jo være i strid med arbeiderbevegelsens solidaritetstradisjon. Her må LO gripe inn og sette foten ned, sier Raja.

Han har merket seg at Ap-utvalget foreslår et klarere skille mellom flyktninger som blir individuelt forfulgt og personer som har krav på beskyttelse som følge av krig og konflikt, men som ikke er individuelt forfulgt. Sistnevnte skal få subsidiær beskyttelse, ifølge forslaget.

– Her legges det opp til to ordninger, der noen har fulle rettigheter og andre får midlertidig opphold med begrensede rettigheter. Det vil føre til at vi får tusenvis av personer i Norge uten intensiv til å bli integrert, fordi de ikke vet hvor lenge de får lov til å bli. All erfaring viser at midlertidighet er uheldig og at vi ender med en stor gruppe tikkende bomber, mener Raja.

NOAS: - Fortsetter linjen med stengte grenser

NOAS finner ikke noe som er positivt for flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge i forslagene.

– Dette er reelle innstramminger i Aps flyktning- og asylpolitikk. Det er flere ting her som Ap har stemt imot i Stortinget tidligere, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Hun viser blant annet til at migrasjonsutvalget vil at asylankomster, familiegjenforening og antall kvoteflyktninger skal sees i sammenheng,

– Det er ikke noe positivt for flyktninger og asylsøkere i denne innstillingen. Det er bra at de vil gi mer penger til bistand, men det er noe annet, og de kunne økt bistandspotten og fortsatt respektert asylinstituttet og flyktningkonvensjonen, sier Austenå.

Hun er også kritisk til at migrasjonsutvalget vil inngå flere avtaler med såkalte tredjeland, slik at asylsøkere kan sendes tilbake til det første landet utenfor Europa hvor de søkte asyl.

– De fortsetter den europeiske linjen med stengte grenser, hvor det er om å gjøre å få færrest mulig flyktninger hit, sier Austenå.