Arbeidskolleger mobber mest

Foto: (Illustrasjonsfoto Scanpix)

Hver fjerde bedrift har rapportert mobbing det siste året og mobbingen skjer hovedsakelig mellom kolleger, viser en ny, amerikansk studie.

25.08.04 10:54

Fokus på å bedre forholdet mellom ansatte og ledere eller de ansatte og kundene/klientene, er ikke nok. For å forebygge mobbing og bedre forholdene på arbeidsplassen, må det settes i verk tiltak mellom arbeidskolleger, skriver forskerne fra National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

Funnene ble lagt fram på det årlige møtet til American Psychological Association i juli, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Studien skal gi informasjon om hvordan bedrifter kan forebygge arbeidsrelatert stress.

Men de amerikanske forskerne understreker at de trenger større materiale for å slå fast årsakene til mobbing på arbeidsplassen. I denne omgang har forskerne undersøkt 516 private og offentlige organisasjoner med fem til 20 000 ansatte.

Mobbing ble definert som gjentatte trusler, ærekrenking, sosial isolering eller ydmyking fra en eller flere personer.

Spørsmålene ble besvart av personer i personalavdelingene eller andre med samme kjennskap til organisasjonene.

  • 24,5 prosent av bedriftene i studien rapporterte at de hadde hatt mobbing i bedriften i løpet av det siste året.
  • En ansatt var mobberen i drøyt 39 prosent av tilfellene. Kunder stod for 24,5 prosent av mobbingen og overordnede for 14,7 prosent.
  • En ansatt var mobbeoffer i drøyt 55 prosent av tilfellene, mens en kunde var mobbeofferet i hver tiende mobbesak, og overordnede var målet for mobbingen i 7,7 prosent av tilfellene.

Diskuter mobbing i arbeidslivet her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.