Ved utgangen av oktober var det registrert 61.500 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 4.500 sammenlignet med oktober i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,4 prosent av arbeidsstyrken for ett år siden til 2,2 prosent i oktober i år. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i oktober, viser de ferske tallene fra Nav som ble lagt fram fredag.

Til sammen var 76.500 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav (bruttoledigheten). Det er 8.900 færre enn i oktober i fjor, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i fjor.

Bedre for ingeniører

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, gikk ned med 1.300 personer den siste måneden.

– Arbeidsledigheten har samlet sett gått ned de siste tre månedene etter en økning i juli. Så langt i år har både bruttoledigheten og antall helt ledige gått videre ned, men saktere enn i fjor. Det er fortsatt i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Andel helt ledige var på 2,3 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av oktober, ifølge sesongjusterte tall.

Søkertallene faller

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I oktober var det i gjennomsnitt 740 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos Nav hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

Antall ledige ingeniører og ikt-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten, fulgt av industriarbeid samt bygg og anlegg.

– Oljesmellen rammet hardt, men sporene er i ferd med å viskes ut, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

(©NTB)