Ledigheten har ligget nær 3,4 prosent de siste månedene etter å ha falt fra en topp i august 2020 på 5,5 prosent. Ikke siden før finanskrisen har det vært like lave ledighetstall som i 2022, opplyser SSB.

På grunn av svakere vekstutstikter internasjonalt og lavere etterspørsel i mange næringer, vil presset i arbeidsmarkedet dempes.

– Det høye prispresset over tid, samt økte renter, har gjort at vi har mindre penger å bruke. Det gir lavere aktivitet i økonomien. Med en ledighet som er unormalt lav nå, må vi forvente at den øker noe framover, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

(©NTB)