Gå til sidens hovedinnhold

Avviser samisk

Vest-Finnmark kommunerevisjon refser Samisk språk- og kultursenter for å ha levert regningsbilag skrevet på samisk.

Kritikken kom da det samiske senteret i Lakselv leverte regningsbilag på samisk til revisjon. Kommunerevisjonen godtar ikke bilag som kun er skrevet på samisk, fordi de sier at norsk er forvaltningsspråket. Forklaringen deres var at hvis man vil benytte samisk, må man i tillegg bruke norsk.

Rystet
Sametingspresident Aili Keskitalo er rystet over revisjonens utspill mot språket. Han kaller utspillet fra kommunerevisjonen for et tragisk tilbakeskritt for det samiske språk, skriver Finnmark Dagblad.

- Det er mange administrasjoner som bruker samisk. Samisk er et offisielt språk i Norge og da må revisjonen forholde seg til det. Samisk kan brukes, og hvis revisjonen ikke kan håndtere det, må de gjøre tiltak, sier sametingspresidenten.

Følger lovverket
Kommunerevisjonen i Vest-Finnmark mener at de følger lovverket og kan kreve at bilag leveres på norsk. Selv om de har samisktalende i sin organisasjon mener revisjonssjef Knut Åge Amundsen i Vest-Finnmark at det kan bli et problem når ikke alle kan gå igjennom papirene.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus