*Nettavisen* Nyheter.

Ba Jordan endre siktelse

I timene etter at mulla Krekar ble arrestert i Amsterdam, ble Jordan bedt om å endre siktelsen til "narkotikasmugling". Siktelsen har TV 2 Nettavisen avslørt som falsk.

27.10.03 15:35

Fremdeles fastholder norske myndigheter at Krekar bare har blitt begjært utlevert på grunnlag av en narkotikasiktelse. Statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet avviste så sent som onsdag i forrige uke kjennskap til andre grunner gitt av Jordan:

- Den første utleveringsbegjæringen gikk på narkotikasiktelse, sier han.

TV 2 Nettavisen kan dokumentere at det første utleveringsvarselet fra Jordan ikke nevnte narkotika med et eneste ord. Narkotika ble først tatt opp etter at Jordan hadde fått beskjed om at en narkotikasiktelse var det eneste som kunne føre til en utlevering av Krekar.

Slik startet spillet
Mulla Krekar ble arrestert i Amsterdam klokka 10.15 den 12.september i fjor, rett etter at han hadde gått av flyet fra Teheran.

SPILLET OM KREKAR

  • TV 2 Nettavisen vil gjennom flere artikler avsløre det politiske spillet som har skjedd i mulla Krekar-saken.
  • Vi har studert en rekke hemmeligstemplede dokumenter både fra Nederland, Jordan og Norge. I tillegg har vi snakket med et stort antall kilder i samtlige land. Og svaret er klart:
  • Politiske myndigheter har aktivt forsøkt å påvirke både norsk politi og utenlandske myndigheter til å gripe inn mot mulla Krekar på feilaktig grunnlag.
  • Torsdag avslørte TV2 Nettavisen at narkotikasiktelsen mot mulla Krekar og utleverings-begjæringen var falsk.
  • Fredag avslørte vi at norske myndigheter har feilinformert nederlandske myndigheter om asylstatusen til Krekar, og hans forhold til al-Qaida. Dette førte til at Krekar ble arrestert.

Allerede før flight 0765 fra Iran Air hadde landet i Amsterdam, tikket den første faksen inn fra Interpol kontoret i Amman i Jordan. Faksen ble mottatt på Interpols Amsterdam-kontor klokka 0836.

I faksen skriver jordanske myndigheter at Krekar er etterlyst i Jordan for ”criminal conspiracy to commit crimes against individuals¿ Please take proper measures to extradite him.”

Men dette utleveringsvarslet ble om ettermiddagen samme dag avvist av statsadvokaten i Haarlem i Nederland.

Ingen avtale
Verken Nederland eller Norge har noen utleveringsavtale med Jordan. I tillegg har Jordan dødsstraff, og landet beskyldes av Amnesty International for å utøve tortur under avhør. Landet har ifølge Amnesty også ved flere anledninger blitt brukt som et transittland for å få utlevert terror-fanger til amerikanernes Guantanamo-base.

Om morgenen 12. september var det også hektisk møteaktivitet i Oslo, mellom Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Utenriksdepartementet, Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet. På møtet uttrykte statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet holdninger som ble oppfattet som et press for å pågripe mulla Krekar av andre som var til stede.

Rett etter møtet ble det opprettet en straffesak på Krekar, og det ble utstedt en pågripelsesbeslutning mot ham. Begrunnelsen var at han tidligere skulle ha avgitt falsk forklaring i asyl-saken sin.

Men pågripelsesbeslutningen ble trukket få timer senere, fordi førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mente det ikke fantes noe grunnlag til å pågripe Krekar.

Det var en strek i regningen for norske myndigheter.

Planla hjemreise
Den norske ambassadøren i Amsterdam hadde allerede fått beskjed fra Norge om at Krekar skulle hjem til Oslo i løpet av kort tid, og at myndighetene hadde startet en prosess for å utvise han.

Klokken 1815 samme dag møtte ambassadøren Krekar i arresten på Schiphol, hvor han orienterte ham om sakens utvikling.

På samme tid hadde også Utenriksdepartmentet fått beskjed fra nederlandske myndigheter om at Krekar ikke ville bli utvist til Jordan på bakgrunn av utleveringsbegjæringen, men at nederlenderne derimot ville sende han til Norge allerede 14. september.

Det fremgår av en hemmeligstemplet politirapport fra polititjenestemann André Post i grenseovervåkningspolitiet, at det 13. september ble bestilt flybilletter i Krekars navn til Norge dagen etter. Det ble også gjort avtale om at to tjenestemenn skulle følge han på flyet til Gardermoen.

Alt var klart for Krekars hjemreise til Oslo.

Presset av USA
På dette tidspunktet innså norske myndigheter at de ikke ville få pågrepet og fengslet Krekar, hvis han skulle bli sendt videre til Oslo.

Dette skapte et problem for norske myndigheter, som hele tiden har vært under hardt press fra amerikanerne.

Kilder i Utenriksdepartementet opplyser at tjenestemenn i UD var livredde for at Krekar skulle komme til Norge, og vandre rundt som en fri mann.

En annen kilde i statsforvaltningen sier til TV2 Nettavisen at Forsvarsdepartmentet i USA har vært i direkte kontakt med UD og presset på for at Krekar skulle pågripes og fengsles. De ønsket ikke at han skulle gå løs, når en mulig krig i Irak var forestående.

Narko-avtale
Ifølge kilder TV 2 Nettavisen har vært i kontakt med, innså norske myndigheter at den eneste muligheten til å få holdt Krekar bak lås og slå var at utleveringsbehandlingen fortsatte i Nederland.

- Det er riktig at det ble diskutert ulike løsninger for hvordan vi skulle følge opp dette spørsmålet. Jeg vet at norske myndigheter var i kontakt med Nederland denne kvelden. Det skjedde rett før Jordan fikk beskjed om å endre siktelsen, framholder en kilde i statsapparatet overfor TV 2 Nettavisen.

For at Krekar skulle bli sittende fengslet, måtte det dukke opp en ny utleveringsbegjæring som nederlandske myndigheter måtte forholde seg til.

Både Norge, Nederland og Jordan har undertegnet FN-konvensjonen av 19. desember 1988, som forplikter oss til å utlevere narkotikaforbrytere til de øvrige land som har skrevet under avtalen.

Om kvelden 12. september ble det, etter det TV2 Nettavisen erfarer, opprettet kontakt med det jordanske sikkerhetspolitiet.

Varslet Jordan
TV2 Nettavisen får bekreftet fra sentralt plasserte kilder med kontakter til det nederlandske justisdepartementet at både Norge og USA utøvet det som ble oppfattet som et sterkt press mot nederlandske myndigheter for å få saken løst hurtig.

Sent på kvelden den 12. september mottok Interpol i Amman og sikkerhetspolitiet i Jordan en henvendelse som kom via Amsterdam.

En tjenestemann ga beskjed til jordanske myndigheter om at den eneste måten Krekar kunne bli utlevert på, enten fra Norge eller Nederland, var hvis det fantes en narkotikasiktelse mot ham.

Tidlig neste morgen - den 13. september - tikket en ny faks inn fra Interpol i Amman. En ny utleveringsbegjæring var et faktum.

”Please be advised that we also informed by our competent authorities that Krekar is involved in drug trafficing (heroin) from north Iraq to our country with assistance of jordanien citizens for distribution.”

Krekar fengslet
På bakgrunn av denne begjæringen ble hjemreisen stanset om kvelden den 13. september, og Krekar ble overført til fengselet i Vugt.

Tre dager senere sendte jordanske sikkerhetspolitiet over den fullstendige utleveringsbegjæringen. I denne begjæringen nevnes ikke den første utleveringsbegjæringen med ett ord. Krekar var ikke lenger siktet for ”criminal conspiracy” - kun narkotikasmugling.

- Narkotikasiktelse først
På konkret spørsmål angående det første utleveringsvarselet, sier statssekretær Jørn Holme i Justisdepartmentet at det aldri har vært snakk om annet enn en narkotikasiktelse.

- Den første gikk vel på narkotikasiktelse, men det må jeg ta med et forbehold. Det skal jeg sjekke opp, sa Holme til TV 2 Nettavisen onsdag kveld. Etter å ha sjekket saken, sier Holme:

- Den saken vi kjenner til, er narkotikasaken som Jordan hadde. Så har de senere varslet at de har en ny sak i ermet, sier Holme til TV 2 Nettavisen. (Jordan har i ettertid tiltalt Krekar for deltakelse i en terroraksjon red. anm).

- Interne arbeidsmøter
Holme fastholder overfor TV 2 Nettavisen at han ikke kan kommentere møtet den 12. september.

- Jeg kan ikke kommentere interne arbeidsmøter av en slik karakter, sier Holme.

Utenriksdepartementet understreker at de ikke har adgang til å kommentere utlendingsmyndighetenes behandling av utlendingssaken knyttet til nevnte person, påtalemyndighetens etterforskning i Norge for mulige straffbare forhold, eller justismyndighetenes behandling av utleveringsanmodningen fra Jordan.

Samtidig opplyser de at utleveringsbegjæringen har blitt behandlet på ordinær måte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.