Bane Nor ønsker å bygge en ny by, med kunstige øyer, ved Sundvollen i Buskerud. En slik by hadde passet inn i planene om en ny langtunnel på Ringeriksbanen fra Sandvika til Sundvollen. Den vil forkorte reisetiden til Bergen med én time.

Langtunnelen vil komme ut ved Sundvollen, og masser fra tunnelarbeidet vil kunne brukes til å lage nye øyer i Steinsfjorden/Tyrifjorden, skriver Bane Nor som har fått utarbeidet tre ulike mulighetsstudier for Sundvollen.

Planer for ny by

I dag bor 1.100 mennesker ved Sundvollen. Togstasjon og byplaner kan øke antall innbyggere til flere titalls tusen.

- Dette er ingen arkitektkonkurranse. Vi bruker dette for å få ideer til en attraktiv utvikling, og ser for oss å plukke elementer fra flere av mulighetsstudiene, sier Tor Nilsen som har vært ansvarlig for prosessen i Bane NOR.

Planer om å rulle forbi

Men tunnelen fra Sandvika til Sundvollen vil også kunne bety spikern i kista for et annet utviklingsprosjekt.

Nettavisen har tidligere skrevet om Avtjerna - eller Sollihøgda Plussby - som Avtjerna Grunneierforbund ønsker å bygge ved E16 ved Sollihøgda i Bærum.

For å skape en fullverdig moderne by, er de avhengig av togstasjon, og det ønsker ikke Bane Nor å gi dem.

En stasjon ved Avtjerna vil bety at jernbanen må opp i dagslys, for deretter å fortsette inn i tunnel igjen.

– Det blir for bratt stigning for godstog, traseen blir «låst», og det blir vanskeligere å unngå dårlige grunnforhold. Stasjonen kommer også i utkanten av området, sier sjef for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor, Knut Sørgaard til NRK.

- Jeg oppfatter ikke situasjonen for Sollihøgda Plussby så mørk. Tvert om, før var vi avhengige av en 200 år gammel togteknologi med avganger hvert 30. minutt. Nå kan vi legge til grunn morgendagens teknologi, med kontinuerlige avganger. Således blir plussbyen langt mer spennende og foretrukket som fremtid boligdestinasjon, sier Hans Jacob Låhne i Sollihøgda Plussby og viser til denne uttalelsen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at servicetunnelen til en fremtidig Ringeriksbane kan brukes til høyteknologiske bussløsninger.