– Ut fra det våre inspektører finner på tilsyn, følger de fleste regelverket for dyrevelferd, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Det ble i årets fire siste måneder i fjor gjennomført 3.546 tilsyn ved norske dyrehold. Bare i totalt 26 saker konkluderte Mattilsynet med at dyr var blitt alvorlig vanskjøttet. I ni tilfeller var dyrene så alvorlig vanskjøttet at dyreeierne ble anmeldt til politiet. I sju av disse dyreholdene var det kjæledyr.

Les også: Lerøy får bot etter at 25.000 oppdrettslaks døde
Les også: Mann dømt til fengsel for å ha vanskjøttet 17 katter

– Heldigvis er det i et fåtall av dyreholdene at inspektørene våre finner alvorlige brudd på regelverket. Men hvert tilfelle er et for mye, og enkeltsaker kan være svært alvorlige, sier Knævelsrud.

17 dyrehold ble vedtatt avviklet, og i 16 saker var det dyr som måtte avlives, viser tallene for 3. tertial. Mattilsynet er på tilsyn i alle typer dyrehold, både med produksjonsdyr, sportsdyr eller kjæledyr.

Mattilsynet fikk 3.066 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum i 3. kvartal i 2016. (©NTB)