Mens 93,2 prosent av Frp-velgerne mener regjeringens beslutning var gal, viser undersøkelsen at 60,3 prosent av Høyres velgere var uenige med sin egen statsminister.

Høyres nestleder Bent Høie kommenterer tallene til TV 2 :

– Hvis dere hadde stilt det spørsmålet som Høyre måtte ta stilling til: om en var villig til å risikere at gutten døde for å unngå å også bringe moren hjem – tror jeg svarene hadde vært annerledes, sier Høie.

Totalt 53 prosent av de alle de spurte i Kantars undersøkelse mener regjeringens beslutning om å hente hjem kvinnen og barna var rett. 47 prosent mener det var galt.

Frp-leder Siv Jensen mener tallene viser at Stortinget ikke gjenspeiler hva folket mener.

– Så tror jeg veldig mange i dag stiller spørsmål og lurer på ting som vi ikke har fått svar på.

– Jeg kan forsikre om at det har Frp også gjort, og det er foranledningen for at Frp ikke kan stille seg bak dette, sier Jensen.

(©NTB)