Gå til sidens hovedinnhold

Barn besøker overgriperen

Det er ikke uvanlig at sexmisbrukte norske barn og voldsutsatte kvinner besøker sine overgripere i fengselet.

- Det er spesielt to kategorier besøkende som krever ekstra kontrolltiltak: Barn som besøker sine overgrepsdømte fedre, og kvinner som besøker sine voldsdømte partnere. Det er ikke uvanlig at disse to kategoriene møter opp for å besøke sin gjerningsmann i fengselet, sier Fengselsleder Håkon Melvold ved Ringerike fengsel til Nettavisen.

Forrige uke skrev Nettavisen om en kvinne som i et brev til Justisdepartementet klager over at hun ikke får lov til å besøke sin mann i fengselet uten at det er to fengselsbetjenter til stede i besøksrommet.

Les også: Brev fra et voldsoffer

«Det at det er tilrettelagt på besøksrommet med både kondomer og laken oppleves som en hån imot meg. Vi får knapt lov til å gi hverandre en klem», skriver kvinnen (37) i brevet til departementet.

Sexmisbrukte barn på besøk
Fengselsleder Melvold ved Ringerike fengsel er ikke ukjent med slike klagebrev. Før han kom til Ringerike i fjor, hadde han bak seg 18 år som fengselsinspektør ved Ila forvarings- og sikringsanstalt. Han kjenner ikke til den aktuelle saken som Nettavisen har omtalt, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Melvold har møtt flere ofre som har kommet for å besøke sine gjerningsmenn bak murene.

Ifølge lovverket skal det i utgangspunktet føres tilsyn med alle besøk i et lukket fengsel som Ila og Ringerike. Dette i første omgang for å forhindre innførsel av narkotika og ulovlig kommunikasjonsformidling, men også for å forhindre vold og overgrep mot besøkende. Kontrollen skjer enten ved at fengselsbetjenter sitter i besøksrommet, eller ved hjelp av en glassvegg mellom den innsatte og den besøkende.

- Skal mye til
Kvinnen som har klaget til Justisdepartementet skriver i brevet at hun tidligere denne måneden giftet seg med mannen som soner en dom for å ha utøvd vold mot henne. Hun opplever det som en krenkelse av privatlivet at hun ikke får være alene i fengselet med sin voldelige ektemann.

«Greit nok at han har en dom mot meg. Men han er jo ganske dum i hodet hvis han finner på noe tull der inne», skriver kvinnen i brevet.

LES HELE BREVET HER

- Er en innsatt dømt for vold mot en kvinne, skal det mye til før besøket kan skje uten kontroll, sier Melvold.

- Hvorfor ønsker voldsutsatte kvinner å besøke sine partnere uten at noen passer på dem?

- Av og til kan ønsket om besøk fremstå påfallende: Et offer henvender seg til fengselet for å besøke gjerningsmannen. Samtidig er den innsatte en person offeret har en nær relasjon til. At vedkommende sitter i fengsel kan anses som betryggende. Her tror kvinnene at han ikke vil finne på noe, svarer Melvold.

I klagebrevet til den 37 år gamle kvinnen skriver hun at hun er overbevist om at mannen har sluttet å utøve vold mot henne.

«Jeg er ikke redd for å være alene med ham og føler meg trygg på at han ikke vil utsette meg for noe som helst», skriver kvinnen.

Kvinnene klager
Fengselslederen på Ringerike har fått flere klager fra kvinner som reagerer på at de ikke får besøke sin voldelige partner i enerom.

Hensynet til privatlivet og ressursbruken – det er veldig ressurskrevende med påhør av to fengselsbetjenter under hvert besøk – gjør imidlertid at de fleste besøk i fengselet skjer uten kontroll.

- Det er aldri sånn at på grunn av ressursbruken så lar vi kvinner besøke en voldsdømt mann uten tilsyn. Vurderer vi det dit hen at kontroll er påkrevd under besøket, må vi heller avslå søknaden om besøk, påpeker Melvold.

Ifølge fengselslederen får barn aldri lov til å besøke noen i fengselet på egen hånd.

Misbrukte sønnen på Ila
Våren 2000 skjedde det som ikke skulle skje på Ila. En pedofilidømt mann fikk besøk av sin kone og 16 år gamle sønn. Mannen misbrukte sønnen på besøksrommet – med moren til stede.

- Utover denne episoden har det ikke blitt avslørt andre volds- eller overgrepsepisoder på Ila som jeg kan huske. Det har vært mistanke om uheldige relasjoner under besøk– der det har blitt utøvd stort press mot den besøkende – selv om vi ikke har kunnet dokumentere fysisk vold, sier Melvold.

Kvinnen som har sendt klagebrevet kan få sitt ønske om besøk uten kontroll oppfylt.

- Vanlig praksis er å kontrollere de første besøkene og se nærmere på relasjonen mellom den innsatte og den besøkende. Etter hvert kan det hende at vi vil oppheve kontrollen, sier Melvold.

Mannen til kvinnen som klaget har gjennomført behandling i fengselet og også gått på sinnemestringskurs. Slikt teller positivt med i vurderingen av hvorvidt kontroll er nødvendig.

- I tillegg ser vi på hvor lang tid som har gått siden voldsepisoden fant sted. Noen ønsker å prøve på nytt – gi partneren en ny sjanse. Ønsket om å oppnå forsoning er vanskelig med to fengselsbetjenter i besøksrommet, forteller Melvold.

Kvinnen med klagebrevet ønsker å oppheve kontrollen nettopp for å se om hennes mann har forbedret seg:

«Han får ikke noen mulighet til å vise forbedring så lenge vi har kontroll...»

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden