Barneporno-etterforskning på lavgir

Mer enn to år etter den storstilte «Aksjon Pendulum» vet mange av de 159 siktede fremdeles ikke om de blir tiltalt.

13.09.04 09:27

En av sakene ble liggende i skuffen hos Økokrim i Oslo i 14 måneder før politiet i det hele tatt så på saken. Aksjonen i august 2002, som ble planlagt i over et år, har fått et etterspill preget av politiarbeid på lavgir.

Fungerende leder for politiets datakrimsenter hos Økokrim, Thor-Inge Vaaga, erkjenner overfor Dagsavisen at etterforskningen har gått for langt.

– Det er imidlertid viktig å være klar over at en slik aksjon fører til store mengder beslag, og at vi skal håndtere alt dette i tillegg til alle våre andre prioriterte oppgaver. Vi bisto politidistriktene i å vurdere materiellet opp mot straffbarhet og ble derfor sittende med en stor saksmengde som det tok lang tid å få gjennomgått, sier Vaaga til Dagsavisen.

Økokrim ønsker nå å plassere mer ansvar ut til politidistriktene slik at ikke Økokrim blir overlesset med arbeid.

- For oss vil det være et prinsipp i tiden som kommer at vi som særorgan skal bruke vår spisskompetanse på vanskelige og tunge saker, mens det enkelte politidistrikt selv må gå igjennom slike bilder og vurdere straffbarheten i dem. Vi kan hjelpe til hvis det trengs tyngre teknisk kompetanse for å få bildene ut av datasystemer og lignende. Men når bildene er ute må den videre etterforskningen bli politidistriktenes ansvar, sier Vaaga.

Oslo politidistrikt, som aksjonerte mot 24 personer i aksjon Pendulum, frykter nå at det skal ta like lang tid å etterforske Operasjon Enea som ble satt i gang i mai i år.

I Oslo er de uenige i at sedelighetssakene bør etterforskes lokalt. Spesielt fordi etterforskningen ofte krever spesialutstyr for å hente ut bildefiler fra datamaskiner.

– Vi ønsker å prioritere etterforskning av slike saker svært høyt, og hensikten er ikke å kritisere Økokrim. Men vi er avhengige av bistand fra Økokrim og ser at de ikke har ressurser nok. Etterforskningen har åpenbart tatt for lang tid som følge av dette, noe som gjør situasjonen vanskelig med tanke på ofrene, men også på dem som går siktet eller mistenkt i årevis, sier påtaleleder ved Oslopolitiets volds- og sedelighetsseksjon, politiadvokat Curt A. Lier, og seksjonsleder Terje Kristiansen til Dagsavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag