Bedre tider for lovbrytere

hvitvasking illustrasjonsfoto

hvitvasking illustrasjonsfoto Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Både NAV, tollmyndigheter, skattemyndigheter og politi har nedprioritert kampen mot økonomisk kriminalitet.

06.11.08 19:20

Det avslører en ny rapport fra Riksrevisjonen som har gjennomgått etatenes arbeid fra 2004 til 2007.

Torsdag overleverte Riksrevisjonen en rapport til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som nå skal behandle saken.

- Vi iverksatte undersøkelsene fordi vi hadde indikasjoner på at etatene hadde utfordringer, men personlig er jeg overrasket over omfanget, sier ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen til Nettavisen.

– Økonomisk kriminalitet påfører samfunnet vesentlige omkostninger. Det er derfor viktig at myndighetene prioriterer innsatsen på dette området, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Men det er altså ikke gjort.

Foto: Holm, Morten

Toll og skatt
Toll- og avgiftsetaten omorganiserte virksomheten i 2004 for å frigjøre ressurser til kontrolloppgaver. Likevel har antall kontroller gått ned. Oslo og Akershus følger heller ikke etatens anmeldelsesveileder.

Skatteetaten har blant annet hatt en nedgang i antall bokettersyn og stedlige arbeidsgiverkontroller med 16 prosent fra 2004 til 2007.

- Ettersom bokettersyn og virksomhetskontroller er sentrale virkemidler i disse etatenes arbeid mot økonomisk kriminalitet, er nedgangen i ettersyn og kontroller ikke i tråd med forutsetningene om økt innsats på området, sier Jørgen Kosmo.

NAV har hatt en nedgang i antall saker med mulige feilutbetalinger. I 2004 hadde etaten 19.600 saker. I 2007 var antallet nede i 16.800. Samtidig har etaten en rekke saker liggende som man ikke har fått gjort noe med. NAV har heller ikke en oversikt over hvor mange slike saker som er foreldet.

Politi
Politiet henlegger også flere saker på grunn av manglende kapasitet, melder Riksrevisjonen. Oppklaringsprosenten varierer mellom 53 og 87 prosent i de ulike distriktene.

Av de ikke oppklarte sakene har henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet økte fra 14 prosent i 2004 til 30 prosent i 2007. I Oslo Oslo politidistrikt økte andelen henleggelser av samme årsak fra 25 prosent i 2004 til 58 prosent i 2007.

Årsak
- Svarene vi har fått fra NAV og Skatteetaten er at de har vært inne i veldig krevende omorganiseringsprosesser, og at dette har tatt mye ressurser. I politiet er mangel på ressurser en av årsakene til at slike uoppklarte saker blir henlagt. For toll- og avgiftsetaten er årsaken mer kompleks, sier seksjonssjef Østtveiten i Riksrevisjonen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.