– Dagens lov sier at deres liv i seg selv er grunnlag for abort. Jeg er enig med dem i at det gjør loven diskriminerende. Jeg er selv i en situasjon der jeg tilhører en minoritet og vet hvordan det oppleves når en side av deg brukes til å definere hele deg, sier Bent Høie til VG og viser til at han selv er homofil og dermed en minoritet.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven som sier at det kan gjennomføres abort etter svangerskapsuke tolv når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

– Skal Høyre komme KrF i møte, må en fjerning av paragraf 2c samtidig innebære en lovendring der det fortsatt er et selvstendig grunnlag for abort «hvis fosteret ikke er levedyktig». Vektlegging av kvinnens vurdering må også styrkes, sier Høie til VG.

På spørsmål om ikke kvinner selv kan få bestemme i abortspørsmålet, svarer Høie at kvinnens vurdering av å få barn som kan ha spesielle utfordringer, skal tillegges større vekt.

Et flertall i KrFs landsstyre vedtok fredag å gå inn for sonderinger med Erna Solbergs regjering. Erna Solberg har gjort det klart at Høyre er villig til å forhandle om endringer i abortloven.

(©NTB)