*Nettavisen* Nyheter.

Beordringsplikt i Forsvaret

Alt befal, vervede og enkelte grupper sivilt tilsatte bør kunne beordres til internasjonale operasjoner, foreslår regjeringen i en ny lov om personell i Forsvaret.

Begrunnelsen er at internasjonale operasjoner er blitt en av Forsvarets hovedoppgaver. Derfor er det ikke lenger naturlig med en ordning der Forsvarets ansatte kan reservere seg mot å utføre oppdrag som er en integrert del av Forsvarets løpende oppgaver, og som Norge gjennom internasjonale avtaler har forpliktet seg til å utføre.

Ifølge Forsvarsdepartementet er beordringsplikt nødvendig for å sikre forutsigbar tilgang på samtrente enheter for å løse alle Forsvarets oppgaver, både nasjonalt og internasjonalt.

Departementet mener at dagens ordning med frivillighet ikke sikrer at man får rett person på rett plass. Den enkeltes familiesituasjon skal tillegges stor vekt ved en eventuell beordring. Normal beordringsperiode vil være fra tre til seks måneder.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag