*Nettavisen* Nyheter.

Bestefar dømt til fengsel for overgrep

– Det dreier seg om mange overgrep begått av en bestefar, en tillitsperson som barna hadde nær kontakt med, heter det i dommen.

02.08.15 19:12

I slutten av juni møtte en 90 år gammel bestefar i Øst-Finnmark tingrett, tiltalt for seksuelle overgrep mot tre barnebarn, som er hjemmehørende i Øst-Finnmark, skriver iFinnmark.no.

Under forhandlingene erkjente han straffskyld for overgrep mot de to eldste barnebarna, men ikke det yngste.

Klikk på bildet for å forstørre.

FIKK MEDHOLD: Førstestatsadvokat Lars Fause ba om to års fengsel for 90-åringen, og ble hørt av retten. Han tar resultatet til etterretning, men på grunn av ferie, har han ennå ikke fått lest dommen. Foto: Anniken Renslo Sandvik/iFinnmark

Nå har dommen falt, og tingretten konkluderer med at han er skyldig etter tiltalen, altså i overgrep mot alle tre. De fornærmede er nå i 20-årene, men var henholdsvis under 14 og under 16 år gamle da overgrepene skjedde, skriver avisen.

– Det dreier seg om mange overgrep begått av en bestefar, en tillitsperson som barna hadde nær kontakt med, og som de hadde grunn til å forvente å føle seg trygg sammen med. (...). Tiltalte har utnyttet de fornærmedes lojalitet til ham, heter det i dommen.

Ikke hensyn til alderen

Mens førstestatsadvokat Lars Fause, som var aktor i saken, ba om to års fengsel for 90-åringen, mente forsvarer Martin Melheim Bråteng at retten måtte ta hensyn til mannens høye alder i straffeutmålingen, og vurdere betinget fengsel.

Dette tok ikke retten til følge.

– Etter en samlet vurdering finner retten at tiltalte i utgangspunktet skal dømmes til ubetinget fengsel i to år. Retten har vurdert om tiltaltes høye alder skal medføre at straffen gjøres helt eller delvis betinget. (...) I vår sak dreier det seg om flere og grovere overgrep over flere år. Allmennpreventive hensyn veier tungt. Hensynet til tiltaltes alder kan etter rettens oppfatning ikke veie så tungt at straffen gjøres betinget, verken helt eller delvis, heter det i dommen.

Klikk på bildet for å forstørre.

FORTSETTER VIDERE: Når det foreligger en rettskraftig dom, skal det opprettes en sivil sak mellom det eldste barnebarnet og bestefaren. Edel Hennie Olsen er bistandsadvokat for gutten. Foto: Anniken Renslo Sandvik/iFinnmark

Unødvendig lang tid

Derimot legges det vekt på at det har tatt uforholdsmessig lang tid å få saken for retten. Som Finnmarken skrev da rettssaken pågikk, ble saken liggende i Helgeland politidistrikt, der mannen er fra, i ett år, uten at noe ble gjort.

Aktor Lars Fause hadde dette i bakhodet i si prosedyre, og også retten finner den lange tidsbruken formildende.

– Den lange saksbehandlingstiden i denne saken er kritikkverdig hensyntatt de fornærmedes situasjon og tiltaltes høye alder, heter det i dommen.

Førstestatsadvokat Lars Fause er på ferie, og har ikke fått lest dommen, men sier til Finnmarken at han tar resultatet til etterretning.

Fortsette

I tillegg til fengselsstraffen, må 90-åringen betale henholdsvis 175.000, 125.000 og 50.000 kroner i oppreisning til de tre barnebarna, og i tillegg erstatte utgifter på rundt 10.000 kroner.

Edel Hennie Olsen er bistandsadvokat for de to eldste guttene. Hun forteller at dersom ingen parter anker dommen, vil det nå innledes en sivil sak om menerstatning og gitt tap av framtidig inntekt for den eldste gutten.

– Da skal domstolen ta stilling til om det skal opprettes sakkyndig, og så skal den saken utredes videre, forteller Olsen.

Tiltaltes forsvarer, Martin Melheim Bråteng, er også på ferie. Han har så vidt vært i kontakt med 90-åringen angående dommen, men de har ikke tatt stilling til om den skal ankes eller ikke.

Her kan du lese flere nyheter fra iFinnmark.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.