*Nettavisen* Nyheter.

Bhatti slippes ut

Foto: Bendiksby, Terje (Scanpix)

Etter 1.036 dager i fengsel.

19.06.09 18:08

Borgarting lagmannsrett forkastet fredag anken fra politiet, og løslater Arfan Bhatti.

- Skal hjem til familien
Bhattis forsvarer, advokat John Chr. Elden, sier til Nettavisen at Bhatti er veldig glad.

- Han er strålende fornøyd med avgjørelsen. Selv om Norge er tregere enn USA, har også George Bush måttet løslate sine uskyldige Guantanamo-innsatte for lengst, sier Elden til Nettavisen.

- Når løslates Bhatti?

- Han er løslatt, sier Elden.

- Hva skal han gjøre nå?

- Han skal hjem til familien, sier advokaten.

Høyesterett opphevet i forrige uke dommen mot Bhatti, fordi de mente lagmannsretten hadde gjort feil. Dermed får han saken sin, som gjelder drapsforsøk, behandlet på nytt.

I forrige uke ble 31-åringen begjært løslatt, noe også Oslo tingrett sa ja til.

- Daglig meldeplikt til politiet
I kjennelsen skriver lagmannsretten at Bhatti nå må melde seg for politiet hver dag.

- Lagmannsretten er enig med tingretten i at når siktede løslates, bør han undergis daglig meldeplikt til politiet. Anken fra påtalemyndigheten blir etter dette å forkaste, heter det i kjennelsen, som Nettavisen har fått tilgang til.

Det står også at 31-åringen har en jobb å gå til når han kommer ut.

- Det legges til grunn at Bhatti ved løslatelse har et jobbtilbud, at han kan bo sammen med familien og at han vil ha sterk egeninteresse i å unngå kriminell virksomhet i perioden frem til saken er rettskraftig avgjort, skriver lagmannsretten.

Lagmannsretten påpeker at de under tvil har kommet til fortsatt varetektsfengsling fram til Bhattis ankesak må anses som et uforholdsmessig inngrep.

- Gjentakelsesfaren i perioden fram til ny ankebehandling må vurderes opp mot den særdeles lange varetektstiden som er utholdt. Sett under etter har saksfremsdriften ikke vært tilfredsstillende, uten av Bhatti kan lastes for det, står det i kjennelsen.

Men selv om de nå løslater Bhatti, mener de det er fare for at 31-åringen vil begå nye straffbare handlinger. De mener også det er grunn til å frykte for at Bhatti kan unndra seg videre straffefølgning hvis han løslates nå.

Får ny sak i lagmannsretten
Forrige fredag tok Høyesterett stilling til om dommen mot Arfan Bhatti (31) var i strid med menneskerettighetene.

Bhatti ble i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års forvaring for drapsforsøk, men juryen trengte ikke å begrunne sitt vedtak.

Dommen ble anket av Bhatti til Høyesterett, og Høyesteretts kjæremålsutvalg har ment at avgjørelsen kan være i strid med Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Høyesterett konkluderte med at juryavgjørelsen i Bhattis sak ikke var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Hadde de kommet fram til motsatt konklusjon, kunne det betydd slutten for den norske juryordningen.

Bhatti får likevel prøve saken sin på nytt i lagmannsretten, fordi de mener lagmannsretten kan ha anvendt loven feil da de dømte han for drapsforsøk.

- Jeg stemmer for at lagmannsrettens dom oppheves, sa Høyesteretts førstvoterende, Hilde Indreberg, under domsavsigelsen.

- Meget gledelig
Bhattis forsvarer, advokat John Chr. Elden, var fornøyd med at dommen mot hans klient ble opphevet.

- Det er meget gledelig for Bhatti, sa Elden til Nettavisen etter avgjørelsen.

- Høyesterett har slått fast at det faktum påtalemyndigheten mente var drapsforsøk, vanskelig kan være det, og har derfor overprøvet juryen selv om den bare har svart ja. Da har systemet virket og han har fått en rettferdig ankebehanling, sa Elden.

Elden begjærte Bhatti løslatt mandag, men dette ble anket videre.

Norsk-pakistanske Bhatti ble i fjor dømt i Oslo tingrett til åtte års forvaring, for drapsforsøk og grovt skadeverk mot den jødiske synagogen i Oslo. Men han ble frifunnet for å ha planlagt et terrorangrep mot den amerikanske ambassaden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.