Gå til sidens hovedinnhold

Bjarne Hope fikk likestillingspris

Skattedirektør Bjarne Hope er tildelt likestillingsprisen 2005.

Hope fikk overrakt prisen på årets YS-konferanse.

- Hovedbegrunnelsen for årets tildeling er det imponerende og målrettede arbeid som gjøres for å øke andelen kvinnelige ledere i Skatteetaten. Bjarne Hope har utvist et stort engasjement for å øke andelen kvinnelige ledere i skatteetaten, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

Etaten har vært gjennom en periode med store omstillinger. Tallet på ligningssjefer er redusert fra 436 til 99, men samtidig er kvinneandelen blant ligningssjefene økt til 34 prosent.

- Uten direktørens fokus på kvinneandelen ville neppe det resultatet blitt så bra, mener Bjørgen, som også poengterer at «etaten har integrert likestilling i lederopplæringen og i sine strategiske dokument. Likestilling er en naturlig del av styringen i etaten, og ledere må rapportere om sine resultater på feltet. I tillegg har etaten klare måltall i sin handlingsplan for likestilling».

Det er i år 17. gang prisen deles ut.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken