Striden om hijab på Blidensol sykehjem i Stavanger har ført til uro og høyt sykefravær ved sykehjemmet, melder NRK.

Som Nettavisen har skrevet slo Likestillings- og diskrimineringsnemnda forrige måned fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol å bruke hijab på jobb. Denne uken ble det kjent at sykehjemmet mister driftsavtalen med Stavanger kommune fordi kommunen ikke er fornøyd med hvordan styret for sykehjemmet har fulgt opp denne saken og andre forhold som er påpekt. Hvis Blidensol ikke rydder opp, vil kommunen avvikle driften i løpet av to år, skriver Stavanger Aftenblad.

Uroen en belastning

Yaha Gapuraevja, som er helsefagarbeider og kommer fra Tsjetsjenia, har jobbet på sykehjemmet i sju år. Nå er hun en av dem som har måttet sykemelde seg. Hun forteller at hun har likt jobben sin og pasientene, men at uroen rundt arbeidsuniformen har vært en belastning.

- Jeg liker ikke at de deler folk i to - de med hijab og de uten hijab, sier hun til NRK Rogaland.

Kvinnelig ansatt klaget og fikk medhold

Blidensol sykehjem er et privat ideelt sykehjem med driftsavtale med kommunen. Det ligger på Åsen i bydelen Hillevåg i Stavanger.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet som klaget hijabforbudet ved sykehjemmet inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Her fikk hun medhold, men driftsstyret klaget saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Nemndas vedtak var i tråd med LDOs tidligere uttalelser i saken, men nemndas vedtak ble avsagt under dissens. Fire av fem medlemmer var enig i at hijabforbudet var lovstridig.

Mindretallet i nemda var enig med flertallet i at sykehjemmets forbud mot religiøse og politiske plagg må anses som indirekte diskriminering på grunnlag av religion, men mente likevel det var lovlig med et slikt forbud for å oppfylle et saklig formål. Her la mindretallet vekt på driftsstyrets vedtak om at ansatte som er i kontakt med beboerne «skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet , og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf». Mindretallet mente dette var gjort for å sikre at de skal fremstå med «tilstrekkelig verdinøytralitet».

Het debatt om religiøse hodeplagg

Striden om hijab på Blidensol i Stavanger skjer parallelt med striden om nikabbruk i Islamsk Råd Norge. Rådet ansatte en kontormedarbeider som bruker nikab, noe som løftet debatten om religiøse hodeplagg høyt opp på dagsorden.

- Vi kan ikke som organisasjon diskriminere en person ut fra hva hun går med. Det er viktig å ha fokus på hva slags kvalifikasjoner hun har, uttalte Islamsk Råds generalsekretær Mehtab Afsar om ansettelsen av Leyla Hasic tirsdag.

Les også: Kulturministeren redd for at Islamsk Råd ikke vil klare jobben

Les også: Skolebuss i Sverige deler inn elevene etter kjønn