*Nettavisen* Nyheter.

Bløffet om strømplaner

Foto: Richardsen, Tor (Scanpix)

- Vi betrakter det som svært alvorlig å avgi uriktige opplysninger, sier NVE.

13.09.10 12:45

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender ut varsel om overtredelsesgebyr til seks selskaper som driver kraftnett fordi de mener det er sannsynlig at de har gitt uriktige opplysninger da de seks selsapene bekreftet oppfyllelse av vedtaket om utarbeidelse av en plan for kraftrasjonering. Revisjon av selskapenes planer for kraftrasjonering har avdekket store mangler, skriver NVE i en melding.

Selskapene har fått frist til 1. oktober 2010 med å uttale seg om saken.

- Kraftrasjonering setter store samfunnsøkonomiske verdier på spill sammen med innbyggernes velbefinnende og helse. Derfor er det også ytterst viktig at planverket er på plass i forkant av en eventuell rasjoneringssituasjon, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

NVE har i løpet av 2009 og 2010 gjennomført revisjon av ti kraftselskapers planer for kraftrasjonering basert på NVEs vedtak fra november 2006 «Innhold i planverket for kraftrasjonering - Nytt vedtak». Alle feil og mangler som ble oppdaget under revisjonen er kraftselskapene blitt bedt om å rette innen 1. oktober.

Alle de ti kraftselskapene har gitt bekreftelse på å ha oppfylt vedtaket om utarbeidelse av en plan for kraftrasjonering. For seks av kraftselskapene var planen for kraftrasjonering i en slik forfatning at selskapene har, eller burde ha visst, at planen ikke oppfylte kravene i vedtaket.

NVE mener derfor at det er sannsynlig at de seks selskapene har avgitt uriktige opplysninger til rasjoneringsmyndighetene(NVE). Rasjoneringsmyndighetene har ansvaret for å koordinere innsatsen ved en kraftrasjonering og er avhengig av å kjennskap til beredskapsnivået hos nettselskapene.

- Vi betrakter det som svært alvorlig å avgi uriktige opplysninger, og avventer nå selskapenes uttalelser om saken, sier Aas.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.