*Nettavisen* Nyheter.

Bøddelrapport smuldrer opp

Fundamentet for næringsministerens styrelederslakt i Hydro raser sammen.

07.08.07 18:39

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Næringsminister Dag Terje Andersen viste i helgen muskler mot den mektige Hydro-styreformannen Jan Reinås. Etter å ha innhentet kommentarer fra både advokater i Selmer og BA-HR knuste Andersen til, og kastet Reinås på dør.

NA24 - din næringslivsavis

Årsaken: BA-HR-rapporten kom med momenter som næringsministeren fant interessant. Blant annet: Sikret Hydro en «billigst mulig» avslutning av opsjonspakkene som til slutt kostet 210 millioner kroner? Og: Hadde Reiten og ledelsen sittet med en finger i spillet da deres betingelser ble bestemt?

Altså – om Reiten brukte arbeidstiden sin til å berike seg selv med nesten 30 millioner kroner.

Spørsmål om Reiten og administrasjonen habilitet i forhold til opsjonene ble også behandlet i en særskilt undersøkelse gjennomført av BA-HR.

Les oppdraget her

Dessuten: Var styret, som Reinås ledet inntil forrige søndag, i stand til å ta en slik opsjonsbeslutning eller burde den gå via generalforsamlingen? BA-HR var de eneste som ymtet frempå at styret ikke hadde kompetanse til dette.

Les BA-HR-rapporten her.

Nå begynner denne BAHR-rapporten å smuldre bort, og dermed fundamentet for Andersens kritikk mot Reinås og Hydro.

Ingen formening
BAHR-advokaten Gudmund Knudsen har ingen formening om hvor mye Eivind Reiten og Hydro-ledelsen har fått for mye av styret i oppstusset rundt opsjonene i Hydro.

Til NA24 sier den velrenommerte advokaten at det har ikke han tatt stilling til. Heller ikke næringsministeren Dag Terje Andersen ville komme med noe anslag tirsdag.

Knudsens første knusende rapport om Hydros håndtering av avslutningen på ledelsens opsjonsprogram, ble brukt som grunnlag da næringsministeren angivelig ga styreformann Jan Reinås i Hydro et tupp ut døren.

Trenger ytterligere granskning
Til NA24 sier Knudsen, tirsdag, at hans grunnlag for undersøkelser var to medierapporter og opplysninger fra Hydro. Likevel sier han at behovet for å hente inn ytterligere opplysninger for å underbygge hans sterke synspunkter, ville vært nødvendig hvis saken skulle granskes ytterligere.

- Dette bygger på de forutsetningene vi fikk i oppdraget. Det er klart at hvis vi skulle gjort en nærmere granskning, ville vi ha hentet inn mer detaljerte opplysninger, sier advokaten til NA24.

- Er dette nok for å komme med en så klar rapport?

- Vi mener det vi har gjort er faglig forsvarlig, sier Knudsen til NA24.

- Vi mener det var en svakhet ved beregningene at ikke avkorting av arbeidsforholdet og reinvestingsplikten var tatt med.

- Vi står på at det vi har sagt er riktig, sier BAHR-advokaten, som ikke har benyttet finansiell ekspertkompetanse.

Kan ikke puttes i modellen
Den kjente analytikeren Jon Gunnar Pedersen i Arctic Securities er en av dem som vurderte verdsetting av opsjonene til Hydrotoppene. Hans rapport er et av grunnlagene for Selmer-rapporten, som støtter Hydrostyrets opsjonsbehandling.

Les Selmer-rapporten her

Pedersen sier i en kommentar til NA24 at opsjonspakken ble verdsatt ut fra det som kunne la seg verdsette. Pedersen sier at verken arbeidsplikten eller reinvesteringsplikten er relevant for utregningen av nivået på opsjonene til Hydrotoppene. Årsaken er at det vanskelig kan sees som en ulempe å jobbe som leder i Hydro, gitt at lønnen er markedsmessig riktig, og at det å sitte med en sum i aksjer eller i kontanter ikke gir noen forskjell.

- Vi har basert oss på det vi kan tallfeste og modulere, sier Pedersen til NA24. Han redegjør også for at den informasjonen statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Dag Terje Andersen, som ble trukket frem av BA-HR, som ble omtalt som ny informasjon, ikke var med i opsjonsutregningen.

Pedersen passer seg fra å kommentere BAHR-rapporten, og kaller det en ren juridisk vurdering.

Slakter BAHR-rapporten
Professor i jus, Tore Bråthen, ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Tromsø ga den første rapporten fra BA-HR det glatte lag i en betenkning for Hydro. Blant annet skriver han at det er en betydelig svakhet ved BA-HR-betenkningen at den ikke i tilstrekkelig grad drøfter hva som menes med endringene i vilkår i opsjonsutbetalingen.

Han mener at generalforsamlingen ikke er egnet for behandling av nærmere vilkår for en avtale om avvikling av opsjonsprogrammet, fordi det er et stort antall personer som har møterett.

Bråthen skriver videre at han ikke kan se at BA-HR-rapoprten påviser at endringene av vilkår i avtalen kan regnes som «tildeling av ... godtgjørelse som er knyttet til ... utviklingen av aksjekursen i selskapet», som må behandles av generalforsamlingen.

Jusprofessoren kritiserer også BA-HR for at de, i motsetning til Selmer, ikke støtter seg på finansfaglige sakkyndige i sin vurdering om hvorvidt opsjonsinnehaveren fikk en klart bedre ytelse.

- Etter min oppfatning må det være forsvarlig å legge vekt på uttalelser fra finansfaglige sakkyndige i dette spørsmålet, skriver han.

Les hele betenkningen her

Les også: Nytt dokument i Hydro-skandalen

- Ondsinnet lønn
I BA-HR rapporten som gjennomgår habiliteten til ledelsen benyttes et oppslag i Dagbladet som grunnlag for uttalelser. Dette oppslaget, der skjulte kilder hevdet at Reiten allerede i januar planla utbetalinger av opsjonene, blir kraftig imotgått av Reiten selv tirsdag.

- Dette er løgn - det er ondsinnet og det er en konstruert virkelighet som fyrer oppunder den allmenne forargelsen, sier Eivind Reiten til NRK.

Ifølge Reiten er det ikke riktig at konsernledelsen selv har vært delaktig i avviklingen av opsjonsprogrammet.

- Dette er en av flere usannheter som er prestert, og det er etter min mening ondsinnet. Konsernledelsen kan meget vel bevitne at denne saken har aldri vært behandlet i konsernledelsen. Jeg orienterte konsernledelsen i et møte en gang i mai om at styret tok sikte på å avvikle opsjonene, sier Eivind Reiten til NRK.

Reiten hevder også at han i dette møtet presiserte at han ikke syntes det var riktig av konsernledelsen å behandle dette spørsmålet.

Problemer med å forklare
Dag Terje Andersen samlet tirsdag pressen til et treff på regjeringskvartalet. Han klarte der ikke å gi et godt svar på om opsjonsgevinstene som nå var gitt, var gitt på den billigst mulige måten. Han henviste til Bedriftsforsamlingen, som var det organet som skal overvåke styret, nå har avsluttet saken.

Dermed er saken også avsluttet fra næringsdepartementets side.

Her står: Alt om opsjonsbråket

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.