– Harald Gjein har orientert meg om at han ønsker å bli løst fra sin stilling som administrerende direktør med umiddelbar virkning, sier landbruk- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.

– Jeg tar hans ønske om å fratre til etterretning og vil takke ham for den jobben han har gjort for norsk matproduksjon gjennom åtte år. Dette er et valg han selv har gjort, sier statsråden.

Hun understreker samtidig sterkt at det viktigste er Mattilsynets troverdighet, ikke minst i lys av den mye omtalte rapporten fra Rogaland.

– Vi er avhengig av at Mattilsynet har et godt omdømme, at det har tillit både hos bønder, produsenter av næringsmidler og mat, hos oss forbrukere og i det offentlige, sier Bollestad.

Hun vil foreløpig ikke si om det er aktuelt å gjøre slik Senterpartiet har krevd, nemlig iverksette en uavhengig granskning av Mattilsynet.

– Den nye fungerende ledelsen må faktisk få lov til å finne ut hva som mer best for Mattilsynet for å kunne bygge opp tilliten igjen, sier hun.

(©NTB)