– Nå er det mulig å kjøre ganske mye rundt i byen uten at man betaler noe gjennom bomring. For oss er det viktig at man både bruker bompengene til å regulere trafikken inne i byen, men også som en del av det spleiselaget som Oslopakke 3 er, sier Berg til NRK.

Mandag la hun og de andre forhandlerne fram en ny avtale om Oslopakke 3. Avtalen innebærer blant annet økte priser for å kjøre bil gjennom bomringen rundt Oslo, samt rushtidsavgift.

(artikkelen fortsetter under)

Nå skal det altså utredes å sette opp bomstasjoner innenfor bomringen.

– Vi ønsker å sette opp bomstasjoner på en måte som vil regulere trafikken på best mulig måte, men også slik at flere skal være med å betale for avtalen, sier Berg.

Nøyaktig hvor bommene skal stå, blir det opp til Oslopakke 3-sekretariatet å vurdere, før saken legges fram for politisk behandling våren 2017. Det er heller ikke klart hva bomstasjonene vil koste for bilistene. (©NTB)