Gå til sidens hovedinnhold

Bondelaget sa ja

Det blir en jordbruksavtale mellom staten og bondeorganisasjonene i årets jordbruksoppgjør.

Uravstemningen i Bondelaget viser et rungende ja til jordbruksoppgjøret. 82 prosent stemte ja.

- Jeg er glad for at et flertall av medlemmene har sluttet seg til den framforhandlede jordbruksavtalen vi i forhandlingsutvalget anbefalte, sier Bjarne A. Undheim, leder i Norges Bondelag, til nationen.no.

Lav deltakelse
Valgdeltakelsen er på kun 42 prosent. Det vil si at 25.700 av Bondelagets 61.600 medlemmer stemte.

i en pressemelding opplyser Bondelaget at flest stemmer er avgitt i Møre og Romsdal. Der har 47 prosent av medlemmene stemt. Den laveste oppslutningen finner man i Buskerud med 36,5 prosent. Færrest nei-stemmer regnet i prosent finner vi i Vest-Agder og Finnmark med 7 prosent. Flest i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med 27 prosent nei.

Krevde mer
Opptellingen i Bonde- og Småbrukarlaget var ikke helt klar nå i formiddag, men også der er det regnet at det blir et ja. Der er valgdeltakelsen på rundt 55 prosent.

Avtalen innebærer at inntektene for bøndene vil øke med knapt 10.000 kroner per årsverk og deretter 11 prosent - knapt 22.000 kroner - fra 2008 til 2009. Totalt sett gir rammen grunnlag for en inntektsvekst fra 2008 før avtale til 2009 med vel 17 prosent, eller 31.500 kroner per årsverk

Bondeorganisasjonene krevde opprinnelig 3,3 milliarder kroner.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar