Etter lagmannsrettens syn er det ikke bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det var ekssoldaten i 40-årene som utførte drapene, eller at han medvirket til dette, skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

Det var 28. juli 2014 at to menn ble drept på en kafé i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Saken ble først etterforsket av bosnisk politi. Deretter ble den ført i lagmannsretten i Bosnia-Hercegovina, hvor mannen ble frikjent. Frikjennelsen ble opphevet av Høyesterett i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Mannen reiste tilbake til Norge før saken på nytt kunne behandles i Bosnia-Hercegovina. Fordi mannen var norsk statsborger og ikke kunne utleveres fra Norge, ble saken overtatt av norske myndigheter i mai 2018.

Etter dette har norsk politi gjennomført en omfattende etterforskning i Norge og i Bosnia-Hercegovina. Norsk påtalemyndighet tok ut tiltale mot mannen i januar 2020, og han ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år av Drammen tingrett i august 2020.