– Staten ble dømt i tingretten dømt for brudd på menneskerettighetene. Hvordan kan regjeringsadvokaten gå så høyt på banen og avslutte sin prosedyre tirsdag med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik da han innledet sin prosedyre for Borgarting lagmannsrett.

– Jeg tror grunnen er at regjeringsadvokaten har forstått Menneskerettighetsdomstolens rettspraksis feil, framholdt han.

- Lever i et helvete

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa helt på tampen av rettsdagen tirsdag at faren ved å innlemme menneskerettighetene i norsk lovverk og rett, er at det «kan gå inflasjon i dem».

Ankesaken om soningsforholdene tas opp til doms onsdag ettermiddag – etter at Anders Behring Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, har holdt sin prosedyre og partene har fått en kort anledning til å gi sine tilleggsmerknader.

Da terrordømte Anders Behring Breivik forklarte seg i retten forrige uke forklarte han at han ikke kunne synes synd på seg selv.

- Jeg lever i et helvete, sa terroristen i retten.

- Jeg kan ikke tillate meg å synes synd på meg selv. Jeg må si til meg selv at jeg har det bra, det er en overlevelsesmekanisme.

Les også: Verden måper av Breiviks fengselsklage

(artikkelen fortsetter under videoen)

HTML EMBED
embedNAvideo("aAoIKiDT74yW3MZUZb0obw", false)

- Brudd på menneskerettighetene

Sejersted sa i sin prosedyre at straffen Breivik føler på er slik det skal være.

- Straff skal føles. Straff skal være en straff, så det er ikke noe som er galt i at han føler det som et onde eller er misfornøyd med straffen han får. Det er slik det skal være.

Han henviste til at Breivik, etter hans mening urettmessig, har fått reise sak mot staten for brudd på menneskerettighetene, all den tid han er blitt behandlet utpreget humant og profesjonelt i fengslene.

– Å kalle den behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Breivik et brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.

Storrvik poengterte, i tillegg til å vise til tingrettsdommen, at også Sivilombudsmannens tilsynsmyndighet satte sikkerhetsregimet i et menneskerettighetsperspektiv og anbefalte endringer allerede sommeren 2015. Det var endringer Skien fengsel gjennomførte kort tid etter.

– Misbruker menneskerettighetene

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa i sin prosedyre, helt på tampen av rettsdagen tirsdag, at faren ved å innlemme menneskerettighetene i norsk lovverk og rett, er at det «kan gå inflasjon i dem». Han henviste til at Breivik, etter hans mening urettmessig, har fått reise sak mot staten for brudd på menneskerettighetene, all den tid han er blitt behandlet utpreget humant og profesjonelt i fengslene. Breivik misbruker menneskerettighetene med sitt søksmål, anførte Sejersted.

– Å kalle den behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Breivik, et brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa han.

Storrvik poengterte på sin side, i tillegg til å vise til tingrettsdommen, at også Sivilombudsmannens tilsynsmyndighet setter sikkerhetsregimet i Skien i et menneskerettighetsperspektiv og anbefalte endringer allerede sommeren 2015. Det var endringer Skien fengsel gjennomførte kort tid etter.

Uten menneskelig kontakt

Storrviks hovedkritikk mot Kriminalomsorgen er Breiviks totale mangel på kontakt med andre personer enn aktørene fengselet stiller til rådighet. Breivik er faktisk og juridisk isolert så lenge han ikke får ha kontakt med andre innsatte, anfører han.

At Breivik har fått mer samvær med besøksvenn og har hyppige og jevnlige samtaler med fengselspresten, avhjelper ikke skadevirkningene Breivik påføres av langvarig isolasjon, mener han. Breivik er ikke frisk, han er mentalt sårbar og blir mer og mer skadd for hver dag som går under dagens soningsregime, argumenterte Storrvik.

– Randi Rosenquist sammenligner Breiviks brevskriving med schizofrenes atferd, og hun mener han har megalomane vrangforestillinger preget av paranoid psykose. Det kan ikke påstås at denne personen er frisk og ved utmerket psykisk helse når den personen som kjenner tilstanden hans best, finner grunn til å løfte fram slik uttrykk, sa Storrvik.