– Han har en rett til å få saken overprøvd i lagmannsretten, og den retten har han valgt å benytte seg av, sier Storrvik som gikk gjennom hovedpunktene i dommen fra Telemark tingrett sammen med Breivik tirsdag ettermiddag.

En ankesak om prøveløslatelse, dersom den tillates behandlet av et ankeutvalg, vil gå for Agder lagmannsrett.

– Parallelt med dette jobber vi også med et eget søksmål om soningsforholdene til Breivik i fengselet, sier Storrvik, og varsler med det en ny rettsprosess med den terrordømte 43-åringen.

I 2017 tapte Breivik saken mot staten da han mente soningsforholdene i fengselet brøt med menneskerettighetene. Saken den gang gikk helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, men den ble også der avvist.