Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Massedrapsmannen gikk til sak mot staten fordi han mener at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Han tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsretts dom i mars i fjor, og anken ble senere avvist av Høyesterett.

Breivik, som har byttet navn til Fjotolf Hansen, tok da saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Varslet klage

Lagmannsrettens dom slo fast at verken soningsforholdene, isolasjonen eller Breiviks mulighet til å kommunisere ut av fengselet bryter med menneskerettighetene.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, karakteriserte dommen som grundig og seriøs.

– Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, tilføyde han den gang.

Samfunnshensyn

Menneskerettighetsdomstolen opplyser i en kort pressemelding fredag ettermiddag at dommen i Breiviks sak mot Norge vil falle torsdag 21. juni.

Domstolen har tatt for seg Breiviks klage under artikkel 3 (umenneskelig og nedverdigende behandling) og artikkel 8 (retten til privatliv) – alt knyttet til soningsforholdene.

Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn Anders Behring Breivik. I lagmannsrettens dom vises det blant annet til en løpende høy risiko for vold både fra og mot Breivik. Det heter også at sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet.

(©NTB)