Gå til sidens hovedinnhold

Bremser bankplaner

Kristin Halvorsen bør avslå søknaden fra Sparebanken Sogn og Fjordane om å bli aksjebank, mener Kredittilsynet.

Søknaden om omdanning inngår som en del av Gjensidiges strategi for å etablere en bankløsning for konsernet.

Prinsipielle spørsmål
«Etter Kredittilsynets oppfatning er det i denne saken betydelig usikkerhet knyttet opp til eierstiftelsens uavhengighet og langsiktighet. Det vises i denne forbindelse til at Finansdepartementet i brev 12. april 2006, i forbindelse med søknaden fra Sparebanken Møre om oppkjøp av Tingvoll Sparebank, har varslet at det er behov for avklaring av en rekke sentrale prinsipielle spørsmål i omdanningsregelverket, slik at det er grunn til å la Stortinget ta stilling til disse spørsmålene før en eventuell tillatelse kan gis», heter det i en pressemelding fra Kredittilsynet.

Gjensidige har søkt om kjøp av 34 prosent av den omdannede banken, og om konsesjon for etablering av en ny forretningsbank og et holdingselskap.

Andre muligheter
Kredittilsynet viser for øvrig til at dagens lovverk åpner for andre muligheter for sparebanker som ønsker eller har behov for strukturendringer. Kredittilsynet påpeker at Sparebanken Sogn og Fjordane, uten å gå veien om omdanning, vil kunne inngå et samarbeid med Gjensidige om styrking av kompetanse, salg av sistnevntes produkter, og slik sett oppnå målsetningen. Det er heller ingen formelle hindringer for at Gjensidige kan velge å opprette en nasjonal nettbanksatsing i Førde i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, heter det i meldingen.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021