*Nettavisen* Nyheter.

Bruker 160 mill. på å flytte jord: - Et vanvittig prosjekt

STERKT SKEPTISK: Frp-politiker Kjetil Bartholt peker på et av skogholtene som Statens vegvesen vil gjøre om til dyrket mark i Ski og Ås. Jordflyttingsprosjektet i forbindelse med utbyggingen av ny E18 er estimert til å koste 160 millioner kroner. Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

En gårdbruker betaler 6000 til 20.000 kroner for å rydde et mål dyrket mark. Statens vegvesen bruker 400.000 kroner.

09.12.15 09:20

Prisen tatt i betraktning bør det bli en luksusåker, men det er høyst usikkert. Statens vegvesen vil bruke 160 millioner kroner (foreløpig kostnadsestimat) på å flytte 400 mål matjord som ellers ville blitt overkjørt av nye E18 gjennom Follo i Akershus.

- Dette er helt vanvittig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. For de samme pengene kunne vi ha nydyrket mellom 15.000 og 20.000 mål, som tilsvarer nesten 20 prosent av hele arealet i Ås kommune, sier kommunestyrepolitiker Kjetil Barfelt (Frp) i Ås til Nettavisen.

Statens vegvesen innrømmer at dette blir dyr åker.

- Ingen gårdbruker vil bruke mer enn 20.000 kroner per dekar (mål). Vi vil bruke 400.000 kroner per dekar, sier Stein Fyksen, som er prosessleder for «ny jord»-prosjektet i Statens vegvesen, til Nettavisen.

Les også: Skattebetalerforeningen og Nettavisen deler ut Sløseripris

Har du forslag til hvem som er verdig Sløseriprisen: Send en e-post til Nettavisen her.

Jordvern

Fyksen sier at den politiske debatten rundt trasevalg for E18 gjennom Follo, gjorde at flytting av matjord ble et billig alternativ sammenlignet med å legge traseen rundt eller under jordene.

I vegvesenets prosjektbeskrivelse står det at «Det ble derfor i kommunedelplanprosessen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt krav om at nedbygd jord erstattes med tilsvarende nydyrkede arealer».

Klikk på bildet for å forstørre.

FYKSEN: Stein Fyksen er tidligere veisjef i Akershus. Nå er han prosessleder for «ny jord»-prosjektet i Statens vegvesen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Jordvern sto veldig sentralt i den politiske diskusjonen rundt kommunedelplanen. I den forbindelse sa vegvesenet at man kan gjennomføre et pilotprosjekt der man kan reetablere arealene med dyrka mark som beslaglegges, sier Fyksen og legger til:

- Med dette har storsamfunnet gjort en økonomisk vurdering på hva man er villig til å betale for matjorda.

Les også: Skattebetalerforeningen og Nettavisen deler ut Sløseripris

- Pilotprosjekt

Fyksen poengterer at dette er et pilotprosjekt, og at Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) skal følge planprosessen, gjennomføringen og registrere produksjonsevnen i oppfølgingen for å høste erfaringer fra prosjektet.

Fakta

Kriterier for nominasjoner til sløseriprisen

- Hvis man vil forske på om dette fungerer, så kan man vel gjennomføre en mindre flytting, sier kommunepolitiker Barfelt. Han mener at Fylkesmannen og hans eget kommunestyre har vært tankeløse da de vedtok prosjektet, og at man istedenfor å flytte matjorda kunne ha satt av midler til bønder som ønsket å rydde ny mark i området.

- Sett fra et grønt perspektiv så må man også ta med at mesteparten av denne jobben skal gjøres med lastebiler og store anleggsmaskiner. Tenk hvor mye CO2-utslipp dette prosjektet vil skape, sier han.

Da planen ble behandlet i Ås kommune, var ikke penger et tema, siden pengene kommer fra Statens vegvesens budsjett.

- Frp og Høyre forsøkte likevel å være litt fornuftige i dette, men de andre politiske partiene sa bare at «dette må vi gjøre» sier Barfelt.

Klikk på bildet for å forstørre.

GAMLE E18: Kjetil Barfelt ved gamle E18, der dyrka mark i dag ligger på hver side av veien. Nå må noe av jorda vike for ny vei, men den jorda skal altså flyttes. Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)


Skattebetalerforeningen og Nettavisen deler ut Sløseriprisen. Har du forslag til kandidater? Send en e-post til Nettavisen her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.